Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Obowiązek informacyjny

 

Resulto Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241
Biurowiec Hutmen, II piętro, biuro 205
53-234 Wrocław
NIP 8971780660
REGON 021812227
KRS 0000409481
.
(od 1.04.2023 zmiana adresu na: ul. Stanisławowska 58a lok.1, 54-611 Wrocław)
..
Godziny Pracy:
Pon-piąt: od 9:00 – do 17:00 (prosimy o telefoniczne umawianie spotkań)
..
Zadzwoń teraz na numer tel. +48 783 366 476
e-mail: poczta@resulto.pl