Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Korzyści z outsourcingu

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP nie troszczy się o opracowanie planów finansowych, ani nie analizuje dokładnie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, bo uważa to za trudne, kosztowne lub bezużyteczne, jeżeli nie ubiega się o zewnętrzne finansowanie. Właściciele przywykli do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o biznesową intuicję.  Jednocześnie te same (małe i średnie firmy) zmuszone są konkurować na rynku z dużymi (często globalnymi) firmami, których doskonałe systemy raportowe zwykle skutecznie pomagają podejmować decyzje gospodarcze.

Niestety potem jest tak, że statystycznie po roku od startu biznesu na rynku pozostaje tylko 70% firm, a po 5 latach na rynku obroni się tylko co trzecia firma. Firma doradcza (outsourcingowa) może działać jak Twój wewnętrzny analityk.

10 najważniejszych korzyści, które Outsourcing funkcji finansowych (w tym analiz, planowania i raportowania) przyniesie Twojemu biznesowi

 1. Weryfikacja i uwiarygodnienie oczekiwanych wyników finansowych.
 2. Uniknięcie / ograniczenie strat będących skutkiem błędnych decyzji biznesowych i przeoczeń.
 3. Uzyskanie lepszych możliwości:
  • Podziału i delegowania zadań i odpowiedzialności,
  • Uzgodnienia wysiłków całej załogi i ukierunkowanie działań,
  • Doprecyzowanie systemu motywacyjnego.
 4. Uporządkowanie Twojej wiedzy o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji.
 5. Koncentracja Twojej uwagi na Kluczowych czynnikach sukcesu i celach oraz sposobach ich osiągnięcia.
 6. Ograniczenie błędów księgowych i ich konsekwencji karno-skarbowych.
 7. Wzrost zysków z zarządzani środkami finansowymi (i całym majątkiem obrotowym) tj. niższy koszt długu, wyższe przychody z odsetek, lepsza ściągalność należności, niższe karne odsetki za opóźnione płatności, itd.
 8. Regularny (comiesięczny) nadzór nad wynikami, kadrą, kierunkami i tempem rozwoju,  oraz uzyskanie pełnej wiedzy o rentowności poszczególnych produktów/usług i grup Klientów z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przychodów adekwatnie alokowanych, w tym często uciekające uwadze:
  • nieopłacone faktury,
  • koszty kanałów sprzedaży,
  • alokacja kosztów stałych, straty magazynowe,
  • koszt ubezpieczeń,
  • koszt zaangażowanego kapitału i inne.
 9. Skrócenie czasu przygotowania takich dokumentów jak: wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne, Biznes Plany itp.).
 10. Dostęp do kompetentnego konsultanta biznesowego z którym można przedyskutować zasadność decyzji ekonomiczno-finansowych.

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

 • charakterystyki jego biznesu,
 • zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu we współpracę,
 • rodzaju i zakresu i wykupionych usług outsourcingowych.

Czytaj więcej o outsourcingu oferowanym przez Resulto.

Czytaj więcej o korzyściach dla Twojej firmy z posiadania Biznes Planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zarządzanie dnia 14.08.2014 o godz. 16:24
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*