Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Korzyści z outsourcingu

Wielu przedsiębiorców z sektora MSP nie troszczy się o opracowanie planów finansowych, ani nie analizuje dokładnie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, bo uważa to za trudne, kosztowne lub bezużyteczne, jeżeli nie ubiega się o zewnętrzne finansowanie. Właściciele przywykli do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o biznesową intuicję.  Jednocześnie te same (małe i średnie firmy) zmuszone są konkurować na rynku z dużymi (często globalnymi) firmami, których doskonałe systemy raportowe zwykle skutecznie pomagają podejmować decyzje gospodarcze.

Niestety potem jest tak, że statystycznie po roku od startu biznesu na rynku pozostaje tylko 70% firm, a po 5 latach na rynku obroni się tylko co trzecia firma. Firma doradcza (outsourcingowa) może działać jak Twój wewnętrzny analityk.

10 najważniejszych korzyści, które Outsourcing funkcji finansowych (w tym analiz, planowania i raportowania) przyniesie Twojemu biznesowi

 1. Weryfikacja i uwiarygodnienie oczekiwanych wyników finansowych.
 2. Uniknięcie / ograniczenie strat będących skutkiem błędnych decyzji biznesowych i przeoczeń.
 3. Uzyskanie lepszych możliwości:
  • Podziału i delegowania zadań i odpowiedzialności,
  • Uzgodnienia wysiłków całej załogi i ukierunkowanie działań,
  • Doprecyzowanie systemu motywacyjnego.
 4. Uporządkowanie Twojej wiedzy o otoczeniu gospodarczym i Twojej konkurencji.
 5. Koncentracja Twojej uwagi na Kluczowych czynnikach sukcesu i celach oraz sposobach ich osiągnięcia.
 6. Ograniczenie błędów księgowych i ich konsekwencji karno-skarbowych.
 7. Wzrost zysków z zarządzani środkami finansowymi (i całym majątkiem obrotowym) tj. niższy koszt długu, wyższe przychody z odsetek, lepsza ściągalność należności, niższe karne odsetki za opóźnione płatności, itd.
 8. Regularny (comiesięczny) nadzór nad wynikami, kadrą, kierunkami i tempem rozwoju,  oraz uzyskanie pełnej wiedzy o rentowności poszczególnych produktów/usług i grup Klientów z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przychodów adekwatnie alokowanych, w tym często uciekające uwadze:
  • nieopłacone faktury,
  • koszty kanałów sprzedaży,
  • alokacja kosztów stałych, straty magazynowe,
  • koszt ubezpieczeń,
  • koszt zaangażowanego kapitału i inne.
 9. Skrócenie czasu przygotowania takich dokumentów jak: wnioski kredytowe i dotacyjne, materiały promocyjne, Biznes Plany itp.).
 10. Dostęp do kompetentnego konsultanta biznesowego z którym można przedyskutować zasadność decyzji ekonomiczno-finansowych.

Należy mieć na uwadze, że rodzaj i zakres korzyści konkretnego przedsiębiorcy zależeć będzie m.in. od:

 • charakterystyki jego biznesu,
 • zaangażowania przedsiębiorcy i jego zespołu we współpracę,
 • rodzaju i zakresu i wykupionych usług outsourcingowych.

Czytaj więcej o outsourcingu oferowanym przez Resulto.

Czytaj więcej o korzyściach dla Twojej firmy z posiadania Biznes Planu.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,