Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Krajobraz po nacjonalizacji Spółek – efekt zmian w regulacjach OFE

Bardzo wartościowy i merytoryczny artykuł pojawił się dziś w Gazecie Parkiet. Zdecydowanie zachęcam do lektury przytaczając poniżej fragment:

(…)W 72 spółkach zaangażowanie Skarbu Państwa będzie wynosić powyżej 25 proc. (…) Warto dodać, że spośród tych 72 spółek teraz tylko w 12 obecny jest Skarb Państwa, w przypadku pozostałych 60 emitentów będzie to zatem spory szok korporacyjny. W aż 48 spółkach państwo stałoby się największym akcjonariuszem. (…) Przekroczenie 33 proc. nastąpi w 41 spółkach. (…) Pełną kontrolę Skarb Państwa będzie miał nad 15 emitentami – przekroczy w nich 50 proc. (..) W przypadku sześciu emitentów Skarb Państwa przekroczy 66 proc. (…) To nie tylko zahamowanie rozwoju innowacyjnych, nowoczesnych przedsiębiorstw, które rozwinęły się dzięki kapitałowi zebranemu na giełdzie. Co gorsza, będzie to oznaczać zamknięcie tej ścieżki rozwoju na przyszłość, bo przecież mało kto się zgodzi wprowadzić akcje swojej spółki na giełdę, mając na względzie ten nowy czynnik ryzyka. (…)

Efekt zmian w regulacjach OFE

Publikując ten wpis, Resulto przyłącza się do akcji sprzeciwu wobec zaproponowanych przez rząd zmian prawnych dot. OFE. Owszem popieramy rozsądne zmiany, w szczególności dotyczące obniżenia kosztów funkcjonowania systemu drugiego filara, ale obecnie przedstawione propozycje rządowe to, w mojej ocenie, jest całkowity blamaż liberalnej partii, którą kiedyś popierałem.

Oprócz wielu innych kluczowych cech, system emerytalny z OFE ma ważną cechę  – mianowicie z wyprzedzeniem ujawnia dług Państwa wobec przyszłych emerytów, który w innym przypadku byłby (będzie?) ukrywany pod przysłowiowym dywanem co generuje dodatkowe zagrożenia dla przyszłej wypłacalności Państwa.  Obawiam się, ze kiedy moje dziecko dorośnie to oglądał je będę najczęściej przez Skype z jakiegoś odległego Państwa gdzie pracując nie będzie musiał spłacać nadmiernych długów zaciągniętych przez poprzednie pokolenia.

Cały artykuł można znaleść pod adresem: http://www.parkiet.com/artykul/7,1335655-Krajobraz-po-nacjonalizacji.html

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień dnia 22.08.2013 o godz. 08:49
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*