Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Krajobraz po nacjonalizacji Spółek – efekt zmian w regulacjach OFE

Bardzo wartościowy i merytoryczny artykuł pojawił się dziś w Gazecie Parkiet. Zdecydowanie zachęcam do lektury przytaczając poniżej fragment:

(…)W 72 spółkach zaangażowanie Skarbu Państwa będzie wynosić powyżej 25 proc. (…) Warto dodać, że spośród tych 72 spółek teraz tylko w 12 obecny jest Skarb Państwa, w przypadku pozostałych 60 emitentów będzie to zatem spory szok korporacyjny. W aż 48 spółkach państwo stałoby się największym akcjonariuszem. (…) Przekroczenie 33 proc. nastąpi w 41 spółkach. (…) Pełną kontrolę Skarb Państwa będzie miał nad 15 emitentami – przekroczy w nich 50 proc. (..) W przypadku sześciu emitentów Skarb Państwa przekroczy 66 proc. (…) To nie tylko zahamowanie rozwoju innowacyjnych, nowoczesnych przedsiębiorstw, które rozwinęły się dzięki kapitałowi zebranemu na giełdzie. Co gorsza, będzie to oznaczać zamknięcie tej ścieżki rozwoju na przyszłość, bo przecież mało kto się zgodzi wprowadzić akcje swojej spółki na giełdę, mając na względzie ten nowy czynnik ryzyka. (…)

Efekt zmian w regulacjach OFE

Publikując ten wpis, Resulto przyłącza się do akcji sprzeciwu wobec zaproponowanych przez rząd zmian prawnych dot. OFE. Owszem popieramy rozsądne zmiany, w szczególności dotyczące obniżenia kosztów funkcjonowania systemu drugiego filara, ale obecnie przedstawione propozycje rządowe to, w mojej ocenie, jest całkowity blamaż liberalnej partii, którą kiedyś popierałem.

Oprócz wielu innych kluczowych cech, system emerytalny z OFE ma ważną cechę  – mianowicie z wyprzedzeniem ujawnia dług Państwa wobec przyszłych emerytów, który w innym przypadku byłby (będzie?) ukrywany pod przysłowiowym dywanem co generuje dodatkowe zagrożenia dla przyszłej wypłacalności Państwa.  Obawiam się, ze kiedy moje dziecko dorośnie to oglądał je będę najczęściej przez Skype z jakiegoś odległego Państwa gdzie pracując nie będzie musiał spłacać nadmiernych długów zaciągniętych przez poprzednie pokolenia.

Cały artykuł można znaleść pod adresem: 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie