Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Kryteria podziału umów leasingu od strony ich przedmiotu

Analizując umowy leasingu od strony ich przedmiotu, można mówić o następującym podziale.

Kryteria podziału umów leasingu od strony ich przedmiotu

Leasing rzeczy ruchomych, przy czym dominuje tu leasing samochodów, maszyn i urządzeń, ale także linii produkcyjnych, sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów kosmetycznych, sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, central telefonicznych), wyposażenia sklepów czy restauracji.

Leasing nieruchomości, w tym budynków, budowli, lokali użytkowych, biur, magazynów czy hal produkcyjnych oraz wszelkich innych nieruchomości.

Leasing rzeczy używanych, który również zyskuje na popularności, a polega na oddaniu do używania rzeczy używanych – dominuje w tym przypadku leasing samochodów, maszyn i urządzeń, komputerów.

 Czytaj więcej o Leasing.

Zapytaj o pomoc w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowania inwestycji – m.in. pożyczki unijne JEREMI

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.