Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Liczba urzędników w Polsce

W ciągu ostatnich 25 lat, liczba urzędników w Polsce wzrosła niemal trzykrotnie – ze 160 tys. w 1989 roku, do 443,1 tys. (bez pracowników ZUS`u i obrony narodowej) w 2012 roku.  Dla porównania, w tym samym czasie liczba mieszkańców Polski wzrosła o niecałe 2% (1988 – 37,9 mln, 2012 – 38,54 mln).

 

wycena znaku - zapytanie

 

Choroba „biurokracji” dopadła nawet polskie wojsko

 

W 1989 roku – w czasie transformacji – polska armia liczyła 250 tys. żołnierzy. Do 2012 roku liczba ta spadła o połowę – do 120 tys. żołnierzy, z czego tylko 96,7 tys. to aktywni żołnierze zawodowi. Jednak polska armia, po przejściu w formę „zawodową”, stała się wielkim biurem dla wojskowych – wg Dziennika Gazety Prawnej nawet 70-80% całej armii (pomijając rezerwy), to „żołnierze biurowi”, czyli urzędnicy w mundurach. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewniało, że trzeba tę sytuację poprawić, jednak na obietnicach się skończyło. Obecnie nie wiadomo, którzy żołnierze potrafią walczyć, a którzy tylko pracują za biurkiem i wypełniają papierki.

Liczba urzędników w Polsce

Podsumowując – liczba urzędników w administracji publicznej wraz z „biurokratycznym wojskiem”, to razem około 500 tysięcy urzędników. Wielkie, smutne brawa dla polityków, którzy organizują nasze państwo.

 

Jedno jest pewne, w razie wojny, zasypiemy naszego wroga paragrafami i wszelkiego rodzaju papierkami. Na uzasadnienie tej teorii przedstawiamy poniżej ciekawą grafikę (opracowaną przez RHENUS Logistics), pokazującą ile papieru zużywają/produkują polscy urzędnicy. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Ile papieru zużywają urzędnicy?

infografika papier.jpg

 

Czytaj zaskakujące zestawienie: im bardziej innowacyjny kraj tym wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej o liczbie urzędników w Polsce.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,