Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020 – poziom dofinansowania unijnego / dotacji unijnej dla firm w latach 2014-2020

W nowej perspektywie unijnej 2014-2020 nastąpi kilka istotnych zmian, w porównaniu z latami 2007-2013. Jedną z najważniejszych zmian, jest zmniejszenie poziomu dofinansowania regionalnego dla projektów, czyli po prostu niższe dotacje i wymagany większy wkład własny Wnioskodawców. Każdemu z województw, w zależności od poziomu i potencjału rozwoju, został przydzielony inny poziom dofinansowania.

 

Poniżej została przedstawiona mapka z ustalonymi poziomami dofinansowania dla poszczególnych województw.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy ⇐

btn_wyslij_zapytanie

 

Mapa pomocy regionalnej – poziom dofinansowania w latach 2015-2020

Na najwyższe dotacje może liczyć cała „ściana wschodnia”, czyli najsłabiej gospodarczo rozwinięte regiony Polski. Z kolei na wysokie dotacje nie mają co liczyć na przykład przedsiębiorcy z Warszawy, czyli najlepiej rozwiniętego gospodarczo obszaru Polski.

 

Poniższy rysunek (źródło:parp.gov.pl) przedstawia „bazowe poziomy dofinansowania” dla poszczególnych regionów. Województwo mazowieckie, jako jedyne, zostało podzielone na podregiony ze zmiennymi poziomami dofinansowania (dodatkowo miasto Warszawa, jako najlepiej rozwinięty obszar województwa i Polski, ma najniższy bazowy poziom dofinansowania, do końca 2017 roku jest to 15%, potem tylko 10%).

 

Czytaj więcej o regionalnych programach operacyjnych.

mapa pomocy regionalnej

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

 

Jak ustalić możliwy poziom dofinansowania w ramach RPO dla przedsiębiorstwa?

 

Poziom dofinansowania zależy od poziomów bazowych dla danego województwa i premii za wielkość przedsiębiorstwa, które ubiega się o dofinansowanie z funduszów europejskich.

 

Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 20% premii do poziomu bazowego, małe przedsiębiorstwo otrzymuje 10% lub 20% premii do poziomu bazowego, z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa nie mogą liczyć na żadną premię.

 

Z tego względu, na najwyższe dotacje w 2015 roku i latach następnych, mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Poziom dofinansowania dla nich będzie wynosić nawet 70%.

 

Czytaj więcej o zmianach w unijnej perspektywie 2014-2020.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,