Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Mikrodotacje dla firm i organizacji z gmin Puszczy Białowieskiej

Mieszkańcy gmin puszczy białowieskiej mogą starać się o dotacje na rozwój przedsiębiorczości. Na pierwszy konkurs na mikrodotacje przeznaczono 400 tysięcy złotych. O pieniądze mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia oraz mikroprzedsiębiorcy lub osoby, które dopiero planują rozpocząć działalność gospodarczą na terenie powiatu hajnowskiego.

Mikrodotacje dla przedsiębiorczych w powiecie hajnowskim

Fundacje lub stowarzyszenia mogą np. zdobyć pieniądze na inwestycje związane z kulturą i oświatą, które służą zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tradycji. Mikroprzedsiębiorcy mogą natomiast otrzymać dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem na przykład na ekobiznes, czy usługi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pieniądze pochodzą z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w ramach programu „Razem możemy więcej”.

Organizacja pozarządowa może dostać do 10 tysięcy zł dotacji, osoba prowadząca działalność gospodarczą 20 tysięcy złotych.  Program mikrodotacji prowadzi Centrum Wdrażania Projektów, które działa przy Białowieskim Parku Narodowym. Wnioski można składać do 23 września. (wg radio.bialystok).

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

logo_resulto

 Zapraszamy do weryfikacji naszych referencji.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Zakładanie firmy dnia 14.08.2013 o godz. 09:55
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*