Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Model ekonomiczny

Model ekonomiczny (m. ekonomiczno – finansowy, m. finansowy, m. przedsiębiorstwa)  to sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym (zwykle Excel) obraz powiązań i zależności ekonomicznych odwzorowujących rzeczywistość funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Model ekonomiczny

Z punktu widzenia pełnionych funkcji, można wyróżnić:

  • modele analityczne – bazujące na danych z zamkniętych okresów sprawozdawczych;
  • modele prognostyczne – w których próbuje się przewidzieć przyszłość.

Modele analityczne (w formie raportów zarządczych) wykorzystywane mogą być na potrzeby raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.  Modele analityczne budowane są m.in. dla zobrazowania złożonych zagadnień ekonomicznych wpływających na wyniki działalności gospodarczej. Często stanową punkt wyjścia do opracowania drugiego typu modeli – modeli prognostycznych.

Modele prognostyczne są budowane m.in. w celu skonkretyzowania i optymalizacji planów działalności Przedsiębiorstwa (często w formie Biznes Planu).

.

Zaplanuj mądrze swój biznes – prosty, bezpłatny model prognostyczny dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj analityka Resulto.

.

Poziom szczegółowości modelu ekonomicznego zależy od potrzeb jego odbiorcy. Na potrzeby kadry zarządzającej budowane są często bardzo szczegółowe plany w układzie miesięcznym (także tygodniowym i dziennym). Na potrzeby zewnętrzne (np. dla banku) plany są zazwyczaj w układzie kwartalnym lub rocznym. Horyzont prognozy może być bardzo krótki (stosowane np. do zarządzania bieżącą płynnością) jak i bardzo długi (stosowany np. w budowie i optymalizacji planów strategicznych).

Modele ekonomiczno – finansowe mogą być sporządzane także w innych celach np. wyceny Przedsiębiorstwa czy oceny efektywności inwestycji.

 Patrz: Model Biznesowy

 

Zaplanuj mądrze swój biznes – bezpłatny, zaawansowany model prognostyczny będzie niedługo dostępny tutaj. O pełną wersję zapytaj analityka Resulto.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy, Zarządzanie dnia 2.01.2013 o godz. 12:27
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Definicja Model ekonomiczny

Skomentuj

*