Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

MPWiK produkuje energię z OZE na bazie biogazu

MPWiK - widok na Oczyszczalnię Janówek

Wczoraj (23.03.2013) mieliśmy okazję zwiedzać Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków Janówek. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z chemicznym wspomaganiem usuwania związków fosforu oraz pełną gospodarką osadową. Wybudowanie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków to największa i najważniejsza inwestycja komunalna ostatnich lat na Dolnym Śląsku. Dla nas najciekawsze było to, że oczyszczalnia produkuje zieloną energię.

Energia z OZE na bazie biogazu

W wyniku procesu fermentacji osadu oddzielonego od ścieków jest wytwarzany biogaz, z którego z kolei produkowana jest energia elektryczna. Oprócz energii elektrycznej produkowana jest energia cieplna jako wynik chłodzenia generatorów i spalin. Energię cieplną wykorzystuje się do podgrzewania fermentowanego osadu. Na terenie oczyszczalni zainstalowane są trzy generatory o mocy 0,6 MWe każdy. Podczas naszego zwiedzania pracowały dwa z nich z mocą 500 kW każdy (patrz trzecie zdjęcie). Wynika z tego, że Oczyszczalnia produkuje 24 MWh energii elektrycznej na dobę co przy dzisiejszych cenach (ceny giełdowe w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych: IRDN=160 zł/MWh oraz OZEX_A=130 zł/MWh) powinno dawać przychody na poziomie około 209 tys. zł miesięcznie. Kwota nie do pogardzenia.

MPWiK - widok na Oczyszczalnię Janówek

MPWiK – widok na Oczyszczalnię Janówek

MPWiK - sterownia Oczyszczalni

MPWiK – sterownia Oczyszczalni

MPWiK sterowanie generatorami OZE

MPWiK – sterowanie generatorami OZE

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,