Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

My, mikrofirmowcy – ciężka praca którą należy docenić

GUS opublikował dane na temat mikroprzedsiępublikowbiorstw – warto docenić znaczenie i rolę polskiej mikro przedsiębiorczości.

Co prawda po raz pierwszy po kilku latach w 2013r. liczba aktywnych mikrofirm zmalała o 1,6 procent, nadal jednak ich liczbę określa się na ponad 1,75 miliona. Liczba pracujących wynosi ok. 3,44 mln, w tym 1,2 mln zatrudnionych osób (pozostali to właściciele i rodziny).
Jeśli pominąć rolników indywidualnych – mikroprzedsiębiorstwa obejmują ponad jedną czwartą miejsc pracy w Polsce.

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Jak trafnie zauważa Aleksandrowicz w swoim artykule – mikrofirmy to mikroprzychody, bowiem przy przychodach na poziomie 840 mld zł, nadwyżka nad kosztami wyniosła niecałe 100 mld zł, co dało jedyne 56,1 tys. zł na jedną mikrofirmę. Średnie miesięczne przychody na jednego pracującego w mikrofirmach wyniosły zaledwie 21,4 tysiąca złotych..

Średnia wynagrodzeń w mikrofirmach jest jedynie o jedną trzecią wyższa od płacy minimalnej. Skromne wynagrodzenia dla pracowników w tym sektorze wahają się od 3300 zł w sekcji informacja i komunikacja, przez 2935 zł w obsłudze rynku nieruchomości, 2145 zł – średnie wynagrodzenie brutto zatrudnionych we wszystkich mikroprzedsiębiorstwach, do 1713 zł w „pozostałej działalności usługowej” co właściwie w każdej sekcji stawia je niżej niż średnia płaca w Polsce..

Według danych OECD Entrepreneurship at a Glance, produktywność czyli wartość dodana na jednego pracującego obliczona z uwzględnieniem siły nabywczej PPP w mikrofirmach zajmujących się wytwórczością w Polsce wynosi 42,1 tysięcy dol. rocznie, w średnich 88 tys. a w dużych 141,3. Produktywność w mikrofirmach jest niższa niż w większych przedsiębiorstwach, ale co zaskakujące – polskie mikrofirmy wytwórcze są bardziej produktywne niż irlandzkie, koreańskie, portugalskie, a nawet szwajcarskie..

W sektorze budownictwa i usług sytuacja mikrofirm wygląda dużo gorzej – na 29 państw pod względem produktywności na jednego pracującego polskie mikrofirmy usługowe są na ostatnim miejscu z wynikiem 53,8 tys. dol. Co zastanawiające, w zachodniej Europie produktywność mikrofirm w sektorze usług jest na ogół wyższa niż w małych firmach. W Polsce i krajach południa Europy sytuacja wygląda odwrotnie co rodzi przypuszczenie, że produktywność jest zaniżana..

Problem stanowić może opłacanie ZUS i NFZ –  według obecnych ustaleń to koszty na poziomie minimum 1000 złotych miesięcznie.

Piotr Aleksandrowicz w artykule „My, mikrofirmowcy” identyfikuje się z zatrudnionymi w tym sektorze i przybliża sytuację na przykładzie własnej mikrofirmy świadczącej od wielu lat usługi z zakresu dziennikarstwa, analizy i redakcji. Podkreśla trudności związane z prowadzeniem z tego typu działalności – balansowanie na finansowej krawędzi czy uciążliwe odprowadzanie podatków. Szanse na wzrost potencjału gospodarczego mikroprzesiębiorstw w „modelu etatystycznej redystrybucji i 40-procentowego haraczu na sektor publiczny” są umniejszone. Autor stawia pod znakiem zapytania wpływ wzrostu gospodarczego na przyszłość najmniejszych przedsiębiorstw jednak prawdziwych nierówności dopatruje się w rozbudowanym sektorze państwowym.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, Zakładanie firmy dnia 14.11.2015 o godz. 14:26
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*