Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Nasz klient innowatorem roku 2018 – Solar Networks

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Klient Resulto został innowatorem roku 2018.

..

W konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” promującym najbardziej innowacyjne i nowatorskie projekty, laureatem w kategorii – Przemysł jutra została firma Solar Networks Sp. z o.o. za realizacje projektu Mobile Solar Container.

..

Mobile Solar Container (MSC)

Mobile Solar Container (MSC) to nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Dzięki swej mobilnej i kompaktowej formie MSC może być szybko dostarczony i uruchomiony w niemal dowolne miejsce w jakim występuje brak dostępu do energii elektrycznej (np. miejsce katastrof naturalnych).  Kontenerowa konstrukcja pozwala na transport kolejowy, ciężarowy, helikopterowy.

..

MSC jest bezobsługowym i w pełni autonomicznym urządzeniem niewymagającym uzupełniania paliwa, kontroli i wymiany płynów eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu akumulatorów, dowolna część wyprodukowanej energii może być magazynowana i konsumowana np. w godzinach nocnych lub podczas złej pogody.

..
Na realizacje powyższego projektu Solar uzyskał dotacje przy współpracy z Resulto które przygotowywało i przeprowadziło proces uzyskania i rozliczania dotacji. (Konkurs dotacyjny z którego pozyskano dofinansowanie to: NFOŚiGW – Sokół 5.12 – dotacja na pro środowiskowe projekty badawcze i wdrożeniowe – poziom do 80% – kolejny nabór: 2019-06-03  – 2019-10-31.

 

Dzięki naszej pracy firmy korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego.

Dotacje na innowacje

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierajacych rozwoj biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

 

 

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,