Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Nasz profil

Resulto Sp. z o.o. to profesjonalny zespół z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem, tworzony przez ekspertów m.in. z obszaru analizy ekonomicznej, finansów i zarządzania.

 

 

Obszary, w których jako specjaliści świadczymy kompleksowe usługi, to:

 

graf_nasz_profil_1

 

Oferujemy m.in.:

 

 • Analizy ekonomiczne
 • Biznes Plany
 • Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych
 • Studia Wykonalności
 • Controlling i raportowanie
 • Pozyskiwanie finansowania, w tym:
  1. dofinansowania unijne
  2. kredyty i pożyczki preferencyjne / unijne
  3. kredyty i pożyczki komercyjne
 • Opracowanie i redefinicję strategii biznesowych
 • Kompleksowe wsparcie Biznesu, m.in.:
  1. doradztwo prawne, finansowe i podatkowe

 

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, przed którymi stoją poniższe wyzwania:

 

graf_nasz_profil

 

Wykonujemy zlecenia i przygotowujemy opracowania zarówno w j. polskim, jak i j. angielskim.

 

Stawiamy przede wszystkim na:

 

 • skuteczność – dbamy, aby Klient otrzymał pomoc, jakiej rzeczywiście potrzebuje
 • merytoryczność – realizujemy zlecenia, co do których jesteśmy pewni odpowiedniej jakości naszych usług
 • terminowość – oferujemy krótkie i elastyczne terminy realizacji
 • dyskrecję i profesjonalne standardy etyczne

 

wycena znaku - zapytanie

 

Jakich informacji potrzebujesz od nas, abyś mógł spokojnie podjąć decyzję o skorzystaniu z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu: poczta@resulto.pl lub telefonicznie 783 366 476.