Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Nasz profil

Resulto Sp. z o.o. to profesjonalny zespół z krajowym i międzynarodowym doświadczeniem, tworzony przez ekspertów m.in. z obszaru analizy ekonomicznej, finansów i zarządzania.

 

 

Obszary, w których jako specjaliści świadczymy kompleksowe usługi, to:

 

graf_nasz_profil_1

 

Oferujemy m.in.:

 

 • Analizy ekonomiczne
 • Biznes Plany
 • Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych
 • Studia Wykonalności
 • Controlling i raportowanie
 • Pozyskiwanie finansowania, w tym:
  1. dofinansowania unijne
  2. kredyty i pożyczki preferencyjne / unijne
  3. kredyty i pożyczki komercyjne
 • Opracowanie i redefinicję strategii biznesowych
 • Kompleksowe wsparcie Biznesu, m.in.:
  1. doradztwo prawne, finansowe i podatkowe

 

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, przed którymi stoją poniższe wyzwania:

 

graf_nasz_profil

 

Wykonujemy zlecenia i przygotowujemy opracowania zarówno w j. polskim, jak i j. angielskim.

 

Stawiamy przede wszystkim na:

 

 • skuteczność – dbamy, aby Klient otrzymał pomoc, jakiej rzeczywiście potrzebuje
 • merytoryczność – realizujemy zlecenia, co do których jesteśmy pewni odpowiedniej jakości naszych usług
 • terminowość – oferujemy krótkie i elastyczne terminy realizacji
 • dyskrecję i profesjonalne standardy etyczne

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Jakich informacji potrzebujesz od nas, abyś mógł spokojnie podjąć decyzję o skorzystaniu z naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu: poczta@resulto.pl lub telefonicznie 783 366 476.