Nota Prawna | Resulto Sp. z o.o. | Firma konsultingowa Resulto
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Nota prawna

I Informacje wstępne.

 

Przystępując do korzystania ze stron internetowych Resulto Sp. z o.o. Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady.

 

II Zawartość serwisu.

 

1. Wszelkie informacje oraz dane dotyczące produktów i usług zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie wiążą prawnie Resulto Sp. z o.o.

 

2. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat oferowanych przez naszą Firmę produktów oraz usług prosimy odwiedzić naszą siedzibę lub zadzwonić pod numer znajdujący się w zakładce kontakt niniejszej strony.

 

III Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie były właściwe. Niemniej jednak Resulto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki i nieprawidłowości oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku podjęcia decyzji w oparciu o informacje uzyskane ze stron internetowych Resulto Sp. z o.o.

 

2. Resulto Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z zasobów stron internetowych Resulto Sp. z o.o.

 

3. Resulto Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 

IV Ochrona prawa własności intelektualnej.

 

1. Zawartość niniejszego serwisu internetowego chroniona jest przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej. Nie może być ona wykorzystana do celów komercyjnych. W szczególności niniejsza strona nie może być w celach zarobkowych kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Resulto Sp. z o.o.

 

2. Użytkownik uprawniony jest do pobrania, drukowania całych bądź fragmentów stron oraz korzystania z aplikacji wyłącznie na użytek prywatny, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Resulto Sp. z o.o.

 

V Postanowienia końcowe.

 

Resulto Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych zastrzeżeń w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.