Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Strategie biznesowe z Resulto - Twój sukces

Zespół Resulto uczestniczył w realizacji wielu projektów komercyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa jak i projektach infrastrukturalnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uczestniczyliśmy w realizacji projektów wartych setki milionów złotych, dla wielu z nich pozyskaliśmy dotacje i kredyty. Nasze doświadczenie zawodowe sięga już blisko 20 lat pracy w ciągle zmieniającym się świecie, a im dłużej pracujemy, tym jesteśmy skuteczniejsi i bardziej wiarygodni.

 

Klienci korzystają teraz z naszego doświadczenia, wiedzy i energii w rozwiązywaniu zarówno bieżących problemów dotyczących zarządzania, jak i w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju.

 

Odnieś z nami sukces. Zapraszamy. Jesteśmy elastyczni w poszukiwaniu rozwiązania, stronimy od szablonowych działań poszukując twórczych rozwiązań – również tych, które może wygenerować zespół pracowników Klienta. Nikt nie zna tak dobrze jak my konstrukcji produktów finansowych. Skorzystaj z naszej wiedzy – Resulto to ekspert od analiz i finansów.

 

Zapytaj nas, jak proponujemy rozwiązać Twój problem tel. 783 366 476.

 

Skorzystaj z bezpłatnego kontaktu z analitykiem: poczta@resulto.pl.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Jak pracujemy?

 

Opieramy nasze działania na racjonalnym przebiegu procesu decyzyjnego, który zwykle obejmuje poniższe etapy:

 

graf_sukces_resulto

 

Jeżeli masz dla nas poważne i pilne zadanie – służymy pomocą 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

wycena znaku - zapytanie