Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Strategie biznesowe z Resulto - Twój sukces

Zespół Resulto uczestniczył w realizacji wielu projektów komercyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa jak i projektach infrastrukturalnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uczestniczyliśmy w realizacji projektów wartych setki milionów złotych, dla wielu z nich pozyskaliśmy dotacje i kredyty. Nasze doświadczenie zawodowe sięga już blisko 20 lat pracy w ciągle zmieniającym się świecie, a im dłużej pracujemy, tym jesteśmy skuteczniejsi i bardziej wiarygodni.

 

Klienci korzystają teraz z naszego doświadczenia, wiedzy i energii w rozwiązywaniu zarówno bieżących problemów dotyczących zarządzania, jak i w budowaniu długoterminowej strategii rozwoju.

 

Odnieś z nami sukces. Zapraszamy. Jesteśmy elastyczni w poszukiwaniu rozwiązania, stronimy od szablonowych działań poszukując twórczych rozwiązań – również tych, które może wygenerować zespół pracowników Klienta. Nikt nie zna tak dobrze jak my konstrukcji produktów finansowych. Skorzystaj z naszej wiedzy – Resulto to ekspert od analiz i finansów.

 

Zapytaj nas, jak proponujemy rozwiązać Twój problem tel. 783 366 476.

 

Skorzystaj z bezpłatnego kontaktu z analitykiem: poczta@resulto.pl.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Jak pracujemy?

 

Opieramy nasze działania na racjonalnym przebiegu procesu decyzyjnego, który zwykle obejmuje poniższe etapy:

 

graf_sukces_resulto

 

Jeżeli masz dla nas poważne i pilne zadanie – służymy pomocą 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

btn_wyslij_zapytanie