Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Zespół i Partnerzy

 

mgr MBA Jacek Puchalski

 

  • absolwent studiów Executive MBA; analityk, inwestor, konsultant z doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach organizacyjnych, aż do stanowiska Dyrektora Finansowego (KGHM Polska Miedź SA, TU EUROPA SA, GETIN Leasing SA, CALI SA – Credit Agricole); posiada teoretyczną i praktyczną znajomość tematyki zarządzania finansami oraz problematyki inwestycji finansowych i zagadnienia controllingu; w ramach realizowanych projektów opracował i wdrożył systemy rachunkowości zarządczej w przemyśle, ubezpieczeniach, pośrednictwie finansowym i leasingu. Kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne daje mu pogłębioną znajomość krajowego rynku finansowego zarówno z perspektywy instytucjonalnego, jak i indywidualnego inwestora

 

mgr inż. Przemysław Chybiński

 

  • analityk, konsultant, niezależny specjalista w zakresie pozyskania finansowania; swoją karierę zawodową związał z doradztwem gospodarczym; posiada praktyczną umiejętność planowania przedsięwzięć biznesowych (biznes plany) i pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych; opracował kilkadziesiąt biznes planów i wycen firm oraz wiele studiów wykonalności dla dużych projektów infrastrukturalnych; współuczestniczył również w wielu procesach restrukturyzacyjnych, w tym realizowanych w największych polskich przedsiębiorstwach

 

mgr Wojciech Mielczarek

 

  • analityk, zebrane do tej pory doświadczenie dotyczy przede wszystkim planowania przedsięwzięć biznesowych i pozyskiwania środków finansowych, współuczestniczył w wielu projektach realizowanych przez zespół Resulto, m. in. strategie, wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, biznes plany, studia wykonalności, outsourcing finansowy i analityczny (cykliczne analizy i raporty, m.in. sprzedażowe i magazynowe), pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych na projekty inwestycyjne i badawczo – rozwojowe (m.in. regionalne programy operacyjne, POIR, POIS, NCBiR, Innovation Norway, OZE)

 

mgr Mirosław Broszko

 

  • analityk, ekspert ds. pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych dla przedsięwzięć gospodarczych (inwestycyjnych oraz badawczo – rozwojowych), specjalizujący się w ocenie problemów i potrzeb wynikających z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywania dokumentacji uzupełniającej, wyjaśniającej oraz odwoływania się od niekorzystnych decyzji i ocen wniosków; współuczestniczył w wielu projektach realizowanych przez zespół Resulto, m. in. biznes plany, studia wykonalności, projekty dotacyjne (m.in. regionalne programy operacyjne, POIS, OZE, dotacje na rozpoczęcie działalności)

 

mgr Robert Garbat

 

  • specjalista w dziedzinie analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu i restrukturyzacji  działalności podmiotów gospodarczych (kredyt, leasing, faktoring) zdobyte w bankowości korporacyjnej  (BZWBK, BWE, PLUS BANK) oraz przy wdrażaniu systemów informatycznych w bankowości (projekt B1 ekspert d/s kredytów – BZWBK), posiada również doświadczenie w opracowywaniu biznes planów, wycen oraz pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych

 

dr Grzegorz Kulczycki

 

  • ekspert zewnętrzny ds. controllingu; doktor nauk ekonomicznych, doświadczony doradca i trener biznesowy w zakresie controllingu, analizy finansowej, inwestycji i ryzyka finansowego; posiada wieloletnie doświadczenie wynikające z pracy w międzynarodowym środowisku zdobytym na wielu szczeblach organizacyjnych, aż do stanowisk Wiceprezesa ds. Finansowych i Głównego konsultanta, ponadto wieloletni wykładowca na Wyższych Uczelniach Ekonomicznych (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

.

dr Piotr Kubiński

 

  • ekspert zewnętrzny ds. strategii gospodarczych; doktor nauk ekonomicznych, doświadczony doradca i trener z zakresu zarządzania strategicznego, praktyk budowy strategii przedsiębiorstw i współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw – alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, wdrożenia strategii oraz marketingu usług i dóbr przemysłowych; doświadczenie zdobyte w ramach wielu projektów doradczych realizowanych zarówno dla biznesu, jak i jednostek samorządowych; ponadto wykładowca Zakładu Zarządzania Strategicznego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej