Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zespół i Partnerzy

mgr MBA Jacek Puchalski

  • absolwent studiów Executive MBA; analityk, inwestor, konsultant z doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach organizacyjnych, aż do stanowiska Dyrektora Finansowego (KGHM Polska Miedź SA, TU EUROPA SA, GETIN Leasing SA, CALI SA – Credit Agricole); posiada teoretyczną i praktyczną znajomość tematyki zarządzania finansami oraz problematyki inwestycji finansowych i zagadnienia controllingu; w ramach realizowanych projektów opracował i wdrożył systemy rachunkowości zarządczej w przemyśle, ubezpieczeniach, pośrednictwie finansowym i leasingu. Kilkunastoletnie doświadczenie inwestycyjne daje mu pogłębioną znajomość krajowego rynku finansowego zarówno z perspektywy instytucjonalnego, jak i indywidualnego inwestora

.

mgr Robert Garbat

  • specjalista w dziedzinie analizy ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu i restrukturyzacji  działalności podmiotów gospodarczych (kredyt, leasing, faktoring) zdobyte w bankowości korporacyjnej  (BZWBK, BWE, PLUS BANK) oraz przy wdrażaniu systemów informatycznych w bankowości (projekt B1 ekspert d/s kredytów – BZWBK), posiada również doświadczenie w opracowywaniu biznes planów, wycen oraz pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych

.

dr Piotr Kubiński

  • ekspert zewnętrzny ds. strategii gospodarczych; doktor nauk ekonomicznych, doświadczony doradca i trener z zakresu zarządzania strategicznego, praktyk budowy strategii przedsiębiorstw i współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw – alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, wdrożenia strategii oraz marketingu usług i dóbr przemysłowych; doświadczenie zdobyte w ramach wielu projektów doradczych realizowanych zarówno dla biznesu, jak i jednostek samorządowych; ponadto wykładowca Zakładu Zarządzania Strategicznego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej