Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Zrealizowane projekty

ons

Biznes plany, analizy stanu, projekcje ekonomiczno-finansowe (w tym pod dotacje i kredyty):
Studia wykonalności i wnioski dotacyjne (UE, Fundusze Norweskie):
Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych:
 • FONE Sp. z o.o.
 • OtoDojazd.pl
 • INOVA Sp. z o.o.
 • NZOZ w Suchym Borze
 • L&P Sp. J.
 • Meditech
 • CDA Sp. z o.o.
 • ZT Business Solutions
 • ParkingiOnline
 • Żak System Sp. z o.o.
 • Sieć stacji paliw
 • Femi Pleasure
 • ArtWebMedia
 • MPEC Termal
 • Fingo Sp. z o.o.
 • Wolpol
 • AKTA Biuro Rachunkowe S.C.
 • LEO-TRANS
 • Adrian Ciach ADEX
 • Surge Polonia Sp. z o.o.
 • Marek Kasprzyk "KONSHURT"
 • Pregnancy Growth Sp. z o.o.
 • WAMET
 • PM Berger Plastics sp. z o.o.
 • Franc Gardiner Sp. z o.o.
Szkolenia:
Strategie, Controlling, systemy motywacyjne, doradztwo biznesowe:

ons