Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

earth-ii-99102-m

Wycena wartości intelektualnych (patentów, know-how, technologii itp.) zależy od bardzo wielu czynników i niuansów. Generalnie wycena (w przypadku wycen dochodowych) zasadza się na kalkulacji przyszłych korzyści ekonomicznych ocenianych zwykle przez pryzmat zdyskontowanych, wolnych przepływów finansowych. W obecnej praktyce gospodarczej (duża dynamika zmian, szybkie pojawianie się nowych rozwiązań) przygotowanie wiarygodnej prognozy wymaga głębokiej wiedzy eksperckiej i wyczucia/rozumienia rynku. Duże znaczenie mają warunki wyjściowe i umowne. Warto uwzględnić skutki (legalnych i nielegalnych) potencjalnych działań konkurencji.

 

Jak dokonać wyceny własności intelektualnej?

btn_wyslij_zapytanie

.

Metoda wyceny wartości intelektualnych stosowana przez ekspertów Resulto bazuje na szczegółowej identyfikacji i analizie zarówno sytuacji wyjściowej, prognozowanych zmian oraz szans i zagrożeń. W praktyce wykorzystujemy w przedmiotowej analizie dalece rozbudowany kwestionariusz pytań – swego rodzaju check listę. Poniżej prezentujemy jej fragmenty.

 

Lista pytań zwykle zadawanych w ramach prac przygotowawczych do określenia wartości własności intelektualnej

 

 • Jakie korzyści przynosi własność intelektualna dla nabywcy / licencjobiorcy?

  • Czy umowa własności intelektualnej zezwala kupującemu / licencjobiorcy na:
   • Generowanie przychodów finansowych w przyszłości?
   • Tworzenie, utrzymanie lub zwiększenie przepływu środków pieniężnych?
   • ………………………..
  • Czy sprzedający / licencjodawca dostarczy:
   • pomoc techniczną?
   • pomoc w kontroli jakości?
   • ……………………….
  • Jeśli istnieją już czynne licencje, to czy kupujący oczekuje, że nadal otrzymywać będzie przychody generowane przez istniejące licencje?
  • …………………………………
 • Jakie korzyści kupujący / licencjobiorca wnosi do biznesu sprzedawcy / licencjodawcy?

  • Czy kupujący / licencjodawca uzyskuje:
   • Komplementarny produkt?
   • Sprzedażowe i marketingowe doświadczenie?
   • ……………………….
 • Charakter i siła prawa własności intelektualnej

  • Czy prawo własności intelektualnej jest na wczesnym etapie rozwoju / na etapie blisko komercjalizacji / na etapie komercjalizacji (na rynku)?
  • Czy prawo własności intelektualnej daje właścicielowi monopol (podobnie jak w przypadku patentów, znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów) czy tylko prawo/ochronę przed kopiowaniem?
  • Czy prawo własności intelektualnej daje właścicielowi szeroki (obszerny) monopol?
  • ……………………………….
 • Potencjalny rynek

  • Czy istnieje rynek produktów chronionych przez prawa własności intelektualnej?
  • Jaka jest natura/charakter tego rynku?
  • Jaki jest rozmiar tego rynku?
  • ………………………………
 • Konkurencja

  • Czy prawo własności intelektualnej tworzy barierę dla konkurentów?
  • Czy konkurenci mogą łatwo pracować/prowadzić badania wokół prawa własności intelektualnej?
  • Jak długo potrwa praca wokół prawa własności intelektualnej do uzyskania konkurencyjnego rezultatu?
  • …………………………….
 • Dalszy rozwój i inwestycja

  • Ile pieniędzy kupujący / licencjobiorca muszą wydać aby produkt był gotowy do komercjalizacji (obrotu i przyciągnięcia klientów)?
  • Ile czasu kupujący / licencjobiorca muszą mieć aby produkt był gotowy do komercjalizacji (obrotu i przyciągnięcia klientów)?
  • ………………………
 • Okres ekonomicznej użyteczności prawa własności intelektualnej

  • Jak jest prawdopodobna technologiczna zmiana, która spowoduje, że produkt będzie przestarzały?
  • Jakie są prawdopodobne zmiany w ustawodawstwie, powodujące, że produkt będzie nieużyteczny?
  • ……………………..
 • Stanowisko/pozycja stron

  • Czy kupujący / licencjobiorca posiada umiejętności, technologię, geograficzną lub rynkową obecność lub finansowe zasoby, które pomogą wykorzystać prawa własności intelektualnej do wprowadzania do obrotu szybko, z powodzeniem i zdystansować konkurentów?
  • Czy kupujący / licencjobiorca potrzebuje kupić już istniejące prawa własności intelektualnej lub dodatkową wiedzę/doradztwo, aby w pełni skorzystać z prawa własności intelektualnej?
  • …………………………..
 • Struktura płatności

  • Czy sprzedawca / licencjodawca nalega na płatność góry?
  • Czy sprzedawca / licencjodawca jest przygotowany, żeby dzielić się ryzykiem poprzez udział w zysku (opłatę proporcjonalną do sukcesu)?
  • ………………………….

 

Co to jest własność intelektualna? Definicja

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne dnia 12.10.2017 o godz. 16:13
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*