Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Nie tak dawno pisaliśmy o zielonych technologiach w ramach norweskich funduszy, organizowanych przez Innovation Norway, czyli państwową instytucję podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym. Okazuje się, że nie tylko Norwegowie widzą potencjał w naszym kraju, jeśli chodzi o wzrost ekologizacji przemysłu oraz rozwinięcie proekologicznych innowacji. Polskie gminy i ich mieszkańcy również chcą uczynić gospodarkę bardziej przyjazną środowisku. Stosunek Polaków do odnawialnych źródeł energii (OZE), pod koniec 2013 roku, zbadali: Kacper Szulecki – członek Instytutu Studiów nad Środowiskiem i Polityką (ESPRI) oraz Andrzej Ancygier – pracownik naukowy Hertie School of Governance w Berlinie. Badanie zostało wykonane wśród 262 gmin, z których niektóre (12,2%) posiadały już instalacje OZE na swoim terenie.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Wyniki badania są jednoznaczne. Polscy samorządowcy widzą istotny problem w zmianach klimatu. Duża część polskich gmin planuje inwestycje w odnawialne źródła energii. Dla większości z nich to istotny element polityki energetycznej wart realizacji, nawet jeśli wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wśród przebadanych gmin 52% zadeklarowało plany lub propozycje inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną (energia słoneczna), 50% w elektrownię wiatrową, 26% w biogazownię, a 9% w elektrownię wodną.

Większość samorządowców widzi w OZE szansę na rozwój (69%). Dla dużej grupy gmin, to również inwestycja w przyszłość(61%) i szansa na dodatkowe zyski dla gminnego budżetu (59%). W OZE zagrożenie dla gminy widzi tylko 7% respondentów. Zdecydowana większość (86%) badanych uważa, że OZE są istotnym elementem polskiej gospodarki. Zdaniem 43% samorządów do 2050 roku udział OZE w produkcji energii w Polsce powinien wynosić od 20-40%. Co trzecia gmina uważa, że powinno to być 40-60%.

Władze gmin mają pozytywne nastawienie do różnych typów OZE. Jednak nieco inaczej podchodzą do tego mieszkańcy, którzy równie pozytywnie oceniają elektrownię fotowoltaiczne i wodne, ale mają jednak odmienne opinie co do biogazowni i elektrowni wiatrowych. Około 59% gmin chętnie widziałoby u siebie elektrownie wiatrową, ale zdaniem władz, jedna trzecia mieszkańców jest negatywnie nastawiona do takich źródeł energii. W przypadku biogazowni pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do takiej inwestycji ma połowa badanych gmin, podczas gdy 37% mieszkańców ma dokładnie odwrotne zdanie na ich temat.

Gminy są bardzo pozytywnie nastawione do OZE, ich mieszkańcy również, ale tylko do niektórych form OZE, jak fotowoltaika, czy elektrownie wodne. Jednak zupełnie inne zdanie na ten temat ma polski rząd, który promuje energię atomową i energię pochodzącą ze źródeł kopalnych. Być może nasze władze powinny w końcu przekonać się do OZE. Zdaniem przebadanych samorządów, w Polsce powinna być wspierana przede wszystkim energetyka słoneczna(85%), energetyka wiatrowa (65%), wodna (58%), geotermalna (54%), gaz łupkowy (51%), węgiel kamienny (28%), energia nuklearna (19%), węgiel brunatny (18%). Tylko 36% gmin popiera rozwój energii jądrowej w Polsce.

Źródło: pulsbiznesu.pb.pl

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,