Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Oferta pracy – szukamy analityka finansowego

Resulto Sp. z o.o. Business Consulting  od 2012 roku świadczy profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego:

opracowujemy biznes plany, budujemy strategie gospodarcze,  pozyskujemy finansowanie, wyceniamy przedsiębiorstwa, oraz sporządzamy wielowymiarowe analizy ekonomiczne.  

W związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy do pracy osoby na stanowisku Analityka Finansowego.

 

Szukamy analityka finansowego


Główne obowiązki:

– Przygotowanie różnorodnych analiz finansowych oraz badań typu desk research,

– Współpraca przy opracowywaniu biznes planów, wycen przedsiębiorstw, wniosków dotacyjnych oraz wniosków kredytowych, 

– Bieżąca współpracy z Klientami w ramach realizacji zleceń,

– Wsparcie rozwoju biznesu, w tym współudział w pozyskiwaniu Klientów, oraz

– Realizacja różnorodnych zadań bieżących związanych z funkcjonowanie małej firmy.

 

Wymagania:

– Wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, kontroling lub podobne),

– Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze finansów/kontrolingu,

– Umiejętność samodzielnego opracowywania analiz i opisywania ich wyników,

– Praktyczna i ugruntowana umiejętność obsługi oprogramowania MS Excel, Word, Power Point,

– Bardzo dobre umiejętności analityczne oraz dobra komunikatywność,

– Dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie konsultingowe, w szczególności umiejętność opracowywania wniosków o dotacje unijne.

 

Oferujemy:

– Możliwość rozwoju zawodowego w ramach małej firmy,

– Współtworzenie firmy o wysoko rozwiniętej kulturze organizacyjnej,

– Wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy,

– Elastyczny czas pracy.

 

Forma i warunki zatrudnienia:

– Umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza,

– Wynagrodzenie stałe (maksimum 2500 zł brutto) + część uzależniona od efektu pracy.

 

 Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: poczta@resulto.pl. W przesyłanych dokumentach proszę określić oczekiwania finansowe dot. wynagrodzenia. Mile widziane będzie załączenie przykładowych, własnych analiz i opracowań.

  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.