Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Oferta pracy – szukamy specjalisty ds. funduszy europejskich

Resulto Sp. z o.o. Business Consulting  od 2012 roku świadczy profesjonalne usługi doradztwa gospodarczego: opracowujemy biznes plany, budujemy strategie gospodarcze, pozyskujemy finansowanie (w tym z funduszy unijnych), wyceniamy przedsiębiorstwa i znaki towarowe oraz sporządzamy wielowymiarowe analizy ekonomiczne. W związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy do pracy osoby na stanowisko Specjalista ds. funduszy europejskich.

Specjalista ds. funduszy europejskich

Główne obowiązki:

 

 • Opracowywanie wniosków wspierających pozyskiwanie funduszy europejskich dla biznesu
 • Rozliczanie projektów biznesowych realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich
 • Współpraca przy opracowywaniu biznes planów oraz wycen przedsiębiorstw
 • Przygotowanie różnorodnych analiz oraz badań typu desk research
 • Bieżąca współpracy z Klientami w ramach realizacji zleceń
 • Wsparcie rozwoju biznesu, w tym współudział w pozyskiwaniu Klientów oraz
 • Realizacja różnorodnych zadań bieżących związanych z funkcjonowanie małej firmy.

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność samodzielnego opracowywania analiz i opisywania ich wyników
 • Praktyczna i ugruntowana umiejętność obsługi oprogramowania MS Excel, Word, Power Point
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne oraz dobra komunikatywność
 • Dokładność i pieczołowitość oraz ambicja i pracowitość
 • Dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie konsultingowe, w szczególności umiejętność opracowywania wniosków dotacyjnych.

Oferujemy:

 

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Szkolenia zawodowe i ogólnorozwojowe
 • Współtworzenie firmy doradczej o wysoko rozwiniętej kulturze organizacyjnej i szybkim tempie wzrostu
 • Wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy
 • Elastyczny czas pracy.

Forma i warunki zatrudnienia:

 

 • Umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza
 • Wynagrodzenie stałe + część uzależniona od efektów pracy.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: poczta@resulto.pl. W przesyłanych dokumentach proszę określić oczekiwania finansowe dot. wynagrodzenia. Mile widziane będzie załączenie przykładowych, własnych analiz i opracowań.

 

Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241,  53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl.

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy – stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dodatkowo administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeśli wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę (która może zostać odwołana w dowolnym czasie).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których administrator prowadzi rekrutacje.

Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.


Tagi: , , , , , , , , , , ,