Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Biznes plan

Biznes Plan jest (ang. business plan, plan biznesowy) – jest opracowaniem wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. To swego rodzaju raport, który jest często sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy, jako narzędzie wyboru jednego, optymalnego rozwiązania spośród dostępnych alternatyw rozwojowych i inwestycyjnych. Bardzo często wykorzystywany jest jako narzędzie komunikacji zewnętrznej do pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Dobrze opracowany dokument, w sposób przejrzysty i wyczerpujący, opisuje przedmiotową (obecną lub planowaną) działalność gospodarczą, przedstawia rzetelnie szanse i zagrożenia biznesowe oraz zawiera wyliczenia finansowe obrazujące dotychczasowe (jeżeli istnieją) oraz planowane wyniki finansowe. Zakres niniejszego dokumentu zmienia się w zależności od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Odmianą biznes planu, szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym / niekomercyjnym, jest tzw. Studium Wykonalności.

Biznes plan opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredyt, wkład kapitałowy), musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie spełni oczekiwania finansującego w zakresie stopnia bezpieczeństwa i rentowności. W celu efektywnego zarządzania, biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo tworzone jednostki organizacyjne (biznes plan dla nowej firmy) jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące (m.in. biznes plan dla inwestora). Pozwala to nie tylko na analizę bieżącej sytuacji – systematyczne i regularne przygotowywanie biznes planów daje szansę porównania sytuacji bieżącej ze zdarzeniami wcześniejszymi oraz skonfrontowanie, czy wcześniej wyznaczone szanse zostały faktycznie wykorzystane.

Pomoc w napisaniu biznes planu

Nie wszystkie firmy piszące biznes plany posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie. Dlatego o pomoc w napisaniu biznes planu warto zwrócić się od fachowców. Nasza wrocławska firma przygotowuje dla Klientów Biznes Plany i Studia Wykonalności, wspierając między innymi:

  • wybór optymalnych rozwiązań biznesowych dla planowanych przedsięwzięć
  • pozyskanie kredytu i/lub pożyczki
  • pozyskanie dofinansowania / dotacji unijnej na rozwój firmy
  • pozyskanie Inwestora.

W ramach oferowanych usług możemy przygotować biznes plan dla inwestora, jak również biznes plan dla nowej firmy. Klientów, dla których opracowaliśmy Biznes Plan czy Studium Wykonalności wspieramy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania i wykonywaniu analiz ekonomicznych bardzo użytecznych przy bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niezależnie od tego, czy przygotowujemy Biznes Plan na potrzeby pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, czy też na potrzeby własne przedsiębiorstwa zawsze operujemy precyzyjnymi danymi, które pozwalają uzyskać jasną i czytelną informację na temat faktycznej rentowności realizowanego lub planowanego przedsięwzięcia.

  Nasze opracowania:

  • odzwierciedlają aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego
  • uwzględniają otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku
  • charakteryzują kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.
  • opisują stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy, np. wpływ na środowisko naturalne
  • są napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy (potencjalnego inwestora)
  • mają poziom szczegółowości i objętość dostosowaną do etapu procesu decyzyjnego i etapu rozwoju biznesu.

Profesjonalny biznes plan dla firmy

W ramach naszych usług oferujemy klientom pomoc w napisaniu biznes planu dla firmy – skuteczny i profesjonalny. Swoje wsparcie kierujemy zarówno do działających już Przedsiębiorców, jak i osób rozpoczynających dopiero przygodę z biznesem. Już od wielu lat wspieramy naszych klientów w rozwijaniu działalności gospodarczej, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych biznesowych doradców.

Biznes plan działalności gospodarczej – zakres współpracy

Działamy kompleksowo oraz z indywidualnym podejściem do każdego klienta – przed rozpoczęciem właściwej współpracy zawsze staramy się najpierw zgłębić specyfikę działalności tej osoby, poznać jej plany i potrzeby biznesowe.

Tworzone z naszą pomocą biznes plany dla nowych firm mogą stanowić cenną dokumentację w celu ubiegania się o dofinansowanie planowanej działalności. Z kolei działający już przedsiębiorcy mogą skorzystać z naszej pomocy, by zaplanować skuteczny rozwój firmy. Współpracując z naszą firmą, możesz zbudować strategię biznesową, zaplanować działania marketingowe i pewnym krokiem zmierzać w kierunku kolejnych sukcesów.

Firmy piszące biznes plany: Dlaczego warto wybrać Resulto?

Oferujemy rzetelną pomoc w napisaniu dobrego biznes planu, opartą o doskonałą znajomość mechanizmów gospodarczych oraz wieloletnią działalność w branży consultingowej. Nasz zespół to współpracujący ściśle ze sobą eksperci z dziedzin analizy ekonomicznej, finansów, zarządzania i pozyskiwania dotacji. W wyniku ich współpracy powstają precyzyjne Biznes Plany i Studia Wykonalności, w których stopień bezpieczeństwa i rentowności przedsięwzięcia opieramy o liczby znajdujące potwierdzenie m.in. w analizie popytu na dane produkty lub usługi. Tam, gdzie inne firmy piszące biznes plany dokonują założeń, my posługujemy się sprawdzonymi informacjami, co pozwala nam dostarczać rzetelne dane zarówno firmie planującej realizację danego przedsięwzięcia, jak i potencjalnym inwestorom zewnętrznym. Dzięki temu każdy przygotowany przez Ekspertów Resulto biznes plan dla inwestora czy też biznes plan dla nowej firmy stanowi użyteczne narzędzie, w oparciu o które inwestor – niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną czy firmą – może podjąć w pełni świadomą decyzję.

Dodatkowo, na naszym blogu, radzimy, jak napisać dobry biznes plan, m.in.:

Klientów poszukujących firmy piszącej biznes plany zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w określeniu pożądanego zakresu usługi.

„Mapa drogowa” Twojej firmy, czyli biznes plan nie tylko we Wrocławiu, ale także w Poznaniu

Szukasz zaufanej firmy zajmującej się kompleksowym pisaniem biznes planów? Postaw na doświadczonych profesjonalistów i wybierz Resulto. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami przygotowanej przez nas oferty. Naszą ofertę z zakresu pisania biznes planu kierujemy również do przedsiębiorców z miasta Poznań i okolicznych miejscowości. Zapraszamy do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

btn_wyslij_zapytanie   Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.