Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Due diligence

Due diligence (ang. należyta staranność) – jest procesem (realizowanym zwykle w kontekście planowanych transakcji kupna/sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa), którego przedmiotem są pogłębione, szczegółowe analizy, w ramach których m.in.:

 

– dokonuje się oceny jakości i powtarzalności wyników spółki, pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej.

 

– Identyfikuje się i określa skalę zagrożeń finansowych i biznesowych związanych z prowadzoną działalnością.

 

Due diligence przeprowadza się w kliku obszarach działania przedsiębiorstwa m.in.:

 

  1. Biznesowym.
  2. Finansowym.
  3. Podatkowym.
  4. Prawnym.
  5. Środowiskowym.
  6. Technologicznym.
  7. Ubezpieczeniowym.

Usługa due diligence oferowana przez Resulto jest procedurą dostosowywaną indywidualnie do badanego przedsiębiorstwa. Resulto wykonuje badanie finansowe oraz badanie podatkowe i prawne przy współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Przeprowadzamy dla Naszych Klientów analizę due diligence najczęściej:

 

  • w przypadku planowanego przeprowadzania inwestycji, mającej na celu zainwestowanie kapitału jako inwestor,
  • kiedy firma stara się o pozyskanie finansowania ze strony zewnętrznych inwestorów oraz instytucji finansowych,
  • jako narzędzie o charakterze prewencyjnym – pełne poznanie i kontrola spółki przez inwestora i właściciela.

 

Przebieg standardowego procesu due diligence, prezentujemy w naszej Bazie Wiedzy.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.