Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Analizy

Analizy Resulto Sp. z o.o. dają Klientom możliwość pełnego wykorzystania informacji zgromadzonych w systemach informatycznych i rachunkowych. Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb – możliwe są różnego rodzaju modyfikacje i warianty współpracy (w tym pełen outsourcing działu analiz/controllingu). Klient szybko uzyskuje użyteczną i terminową informację. Nasze raporty eksponują kluczowe elementy i ujawniają trudno dostępne informacje. Wyniki prezentujemy tak, aby umożliwić sprawne podejmowanie biznesowych decyzji.

 

1. Blok szczegółowych analiz, planów i prognoz. Sprawnie przeprowadzimy analizę, wyciągniemy wnioski i doradzimy właściwe działania. Oferujemy:

 

 • Analizy bieżące, obejmujące m.in.:
  • rentowność przedsiębiorstwa i poszczególnych sfer jego działalności
  • efektywność projektów inwestycyjnych,
  • płynność finansową i optymalizację zarządzania finansami (maksymalizację korzyści uzyskiwanych z posiadanego kapitału)
  • strukturę majątku, jego wieku i stanu technicznego oraz rzeczywistych potrzeb w zakresie majątku
  • strukturę i charakterystykę rynków i grup Klientów.
 • Analizy strategiczne, obejmujące m.in.:
  • eksploatację baz danych Klienta celem identyfikacji prawidłowości umożliwiających wzrost sprzedaży i poprawę rentowności (data mining)
  • tendencje makroekonomiczne i kluczowe zmiany zachodzące w obszarze poszczególnych branż gospodarki
  • badanie rynku.

 

2. Optymalizacja zarządzania finansami, obejmująca m. in.:

 

 • podniesienie efektywności wykorzystania wolnych środków finansowych przedsiębiorstw,
 • optymalizacja struktury finansowania i obniżenie kosztów finansowych – rekomendacja następuje po analizie aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej podmiotu, jak i dostępnej dla podmiotu oferty rynkowej,
 • negocjacje najlepszych warunków finansowych w imieniu naszego Klienta – nie bierzemy prowizji od finansującego, a nasze wynagrodzenie jest zależne od oszczędności w kosztach lub od dodatkowych zysków, jakie uzyskacie Państwo dzięki naszym rekomendacjom,
 • zabezpieczenie wyników prowadzonej działalności gospodarczej przed zbędnym ryzykiem kursowym.

 

3. Opracowanie dokumentacji cen transferowych, obejmujące m. in.:

 

 • selekcję podmiotów i transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu,
 • analizę funkcjonalną zawieranych transakcji,
 • porównanie cen transakcji z cenami rynkowymi,
 • wskazanie strategii gospodarczej uzasadniającej poziom cenowy transakcji,
 • wskazanie właściwej metody wyceny transakcji,
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych,
 • aktualizację dokumentacji w kolejnych latach.

 

Dla poprawnego opracowania powyższego zakresu zadań angażujemy z naszej strony wielodyscyplinarny zespół projektowy tj. doradca podatkowy, konsultant prawny i finansista.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.