Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznes Plany, Wyceny i Analizy

Firma Resulto z Wrocławia oferuje rzetelną pomoc Przedsiębiorcom przy opracowywaniu różnego typu analiz i specjalistycznej dokumentacji (biznes plany, wyceny, strategie, studia wykonalności). Resulto przygotowuje m.in. biznes plany wspomagające rozwój firmy zgodnie z trendami rynku oraz preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowywane raporty / dokumenty zawierają wyczerpujące oraz przejrzyste dane dotyczące wyników prowadzonej, jak i planowanej działalności. Przygotowywane dokumenty pozwalają na rozpoznanie mocnych i słabych stron oraz na wykorzystanie szans i zapobiegnięcie zagrożeniom biznesowym. Nasze analizy pomagają podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.

Wycena przedsiębiorstwa

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość firmy. Przedsiębiorstwo traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Co otrzymujesz zlecając wycenę?

Zlecając nam wycenę firmy, Klient otrzymuje obszerny dokument – Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” – który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej podmiotu.

 

Raport z wyceny obejmuje szereg elementów typowych dla Biznes Planu (m.in. opis podmiotu, rynku). Dokument jest rozbudowany o część, w ramach której określana jest wartość przedsiębiorstwa. Firmę traktujemy w kategoriach dobra, o określonej wartości. Realne wycenienie / oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

Kiedy warto wycenić przedsiębiorstwo?

Opracowujemy raport dla celów m.in.:

 

 • sprzedaży
 • aportu
 • przekształceń własnościowych – wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki
 • łączenia się przedsiębiorstw
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami
 • zmian formy prawnej
 • oceny zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie, wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.).

 

Jak dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa?

Opracowujemy wyceny przedsiębiorstw metodami:

 

 

W uzasadnionych przypadkach korzystamy z usług wyspecjalizowanych rzeczoznawców majątkowych mających za zadanie ocenić poszczególne składniki majątkowe: nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz pojazdów. Przy oszacowywaniu projektów informatycznych i internetowych wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia (współpracujących z nami regularnie) branżowych ekspertów.

 

Każda wycena przedsiębiorstwa jest przeprowadzana w oparciu o analityczny warsztat oraz bogate doświadczenie naszego zespołu. Wykorzystujemy również zdobytą wiedzę w obszarze transakcji i wycen firm obecnych na krajowym rynku kapitałowym. Przygotowując dokument nasz zespół uwzględnia szereg czynników, wpływających na ostateczną wartość firmy. Pod uwagę brana jest między innymi aktualna i prognozowana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa (m.in.: pozycja na rynku, stan majątkowy, rentowność), koniunktura giełdowa, czy sytuacja makroekonomiczna. W zależności od dostępności danych, przekazanych przez Klienta oraz jego decyzji dot. ujawnienia informacji , proces i organizacja prac nad raportem mogą obejmować różny okres czasu.

Pozostałe wyceny Resulto

Ponadto, jako osobne elementy, dokonujemy wycen cząstkowych m.in.:

 

 •     wyceny znaku towarowego (wyceny marki)
 •     wyceny know-how
 •     wyceny technologii
 •     wyceny patentu
 •     wyceny praw autorskich
 •     wyceny wartości niematerialnych wnoszonych aportem.

 

Pobierz standardowy schemat postępowania przy projekcie wyceny przedsiębiorstwa z Bazy Wiedzy.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.