Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Ramowy cennik usług

Analizy i dokumentacja

od 2 500 zł do 35 000 zł

od 2 000 do 10 000 zł

od 4 500 zł do 45 000 zł

od 4 500 zł do 15 000 zł

od 7 000 zł

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 1 500 zł/miesięcznie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 1 500 zł/miesięcznie

opłata za sukces

ustalana indywidualnie

Ceny transferowe

od 5 000 zł

Usługa badania rynku

od 5 000 zł

Zarządzanie

pojedyncza sesja strategiczna

od 2 500 zł

pełen proces wraz dokumentacją

od 10 000 zł do 55 000 zł

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Pozyskiwanie finansowania

opracowanie dokumentacji i wniosku dotacyjnego do większości programów

od 4000 zł do 15 000 zł +2-5% pozyskanej dotacji

opracowanie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej (m.in. do Urzędu Pracy)

od 500 zł

audyt możliwości dotacyjnych

od 700 zł

doradztwo dotacyjne

od 100 zł/h

Kredyty i pożyczki

opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego

bezpłatnie / w cenie

rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania

od 1%

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Kapitał udziałowy

opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego

bezpłatnie / w cenie

rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania

od 1% do 5%

rozliczanie w udziałach tworzonej spółki

od 3%

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Pakiet usług doradczych

przy stałej współpracy

od 750 zł/miesięcznie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

rozliczanie pakietowe przy stałej współpracy

od 1500 zł/miesięcznie

Usługi księgowości na zlecenie

wg cennika partnerów i rabatów Resulto Sp. z o.o.

Klienci indywidualni

Konsultacje z zakresu inwestycji i rozsądnych metod systematycznego oszczędzania

przy korzystaniu z produktów partnerów

bezpłatnie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 500 zł/miesięcznie

Projekty infrastrukturalne

od 9 000 zł do 15 000 zł

Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty. Dokładnej wyceny usług dokonujemy każdorazowo po indywidualnej analizie przedmiotu i zakresu zlecenia. Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wykonania usługi.

 

Zapraszamy do współpracy. Dla stałych Klientów oferujemy ceny promocyjne.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.