Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Ramowy cennik usług

Analizy i dokumentacja

od 2 500 zł do 35 000 zł

od 2 000 do 10 000 zł

od 4 500 zł do 45 000 zł

od 4 500 zł do 15 000 zł

od 7 000 zł

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 1 500 zł/miesięcznie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 1 500 zł/miesięcznie

opłata za sukces

ustalana indywidualnie

Ceny transferowe

od 5 000 zł

Usługa badania rynku

od 5 000 zł

Zarządzanie

pojedyncza sesja strategiczna

od 2 500 zł

pełen proces wraz dokumentacją

od 10 000 zł do 55 000 zł

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Pozyskiwanie finansowania

opracowanie dokumentacji i wniosku dotacyjnego do większości programów

od 4000 zł do 15 000 zł +2-5% pozyskanej dotacji

opracowanie wniosku na rozpoczęcie działalności gospodarczej (m.in. do Urzędu Pracy)

od 500 zł

audyt możliwości dotacyjnych

od 700 zł

doradztwo dotacyjne

od 100 zł/h

Kredyty i pożyczki

opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego

bezpłatnie / w cenie

rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania

od 1%

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Kapitał udziałowy

opracowania biznes planu i/lub wniosku kredytowego

bezpłatnie / w cenie

rozliczane w proporcji od pozyskanego finansowania

od 1% do 5%

rozliczanie w udziałach tworzonej spółki

od 3%

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

Pakiet usług doradczych

przy stałej współpracy

od 750 zł/miesięcznie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

rozliczanie pakietowe przy stałej współpracy

od 1500 zł/miesięcznie

Usługi księgowości na zlecenie

wg cennika partnerów i rabatów Resulto Sp. z o.o.

Klienci indywidualni

Konsultacje z zakresu inwestycji i rozsądnych metod systematycznego oszczędzania

przy korzystaniu z produktów partnerów

bezpłatnie

rozliczanie godzinowe

od 150 zł/h

przy stałej współpracy

od 500 zł/miesięcznie

Projekty infrastrukturalne

od 9 000 zł do 15 000 zł

Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty. Dokładnej wyceny usług dokonujemy każdorazowo po indywidualnej analizie przedmiotu i zakresu zlecenia. Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wykonania usługi.

 

Zapraszamy do współpracy. Dla stałych Klientów oferujemy ceny promocyjne.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.