Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne 2016

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowania unijne.

Pozyskaliśmy dotacje dla wielu przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Z naszym wsparciem możecie Państwo skutecznie wnioskować o bezzwrotne wsparcie dotacyjne na rozwój biznesu z regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

 

 • jak działają fundusze unijne? jak napisać wniosek o dofinansowanie? najważniejsze informacje dotyczące dotacji unijnych
 • uwaga – kryteria wyboru projektów do dofinansowania (dla istniejących firm na rozwój) są ostrzejsze niż w poprzednich latach – największe szanse na dotacje bezzwrotne mają głównie ambitne i mocno innowacyjne przedsiębiorstwa; małe projekty (z tradycyjnych gałęzi gospodarki) będzie trudniej, niż w latach poprzednich, finansować bezzwrotnymi dotacjami (wyjątkiem są dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przy czym są to kwoty rzędu 20 tys. zł); na nieinnowacyjne projekty będzie również dostępne preferencyjne finansowanie zwrotne (m.in. pożyczki).
 • w naborach dotacyjnych dokumentacja aplikacyjna jest bardziej rozbudowana niż w latach ubiegłych – przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy: konsultantów i przedsiębiorców, dlatego pracę nad wnioskiem dotacyjnym najlepiej rozpocząć jeszcze kilka tygodni przed ogłoszeniem naboru
 • lista najpopularniejszych, planowanych naborów dla firm w 2016 roku
 • poniżej przedstawiamy tabelkę z zestawieniem wszystkich, potrzebnych informacji dla poszukujących dofinansowania, np.:
  • dla firm planujących rozwój i wzrost konkurencyjności najważniejsze są harmonogramy regionalne (wojewódzkie), PO Inteligentny Rozwój oraz PO Polska Wschodnia
  • dla firm zainteresowanych OZE najważniejsze są harmonogramy regionalne (wojewódzkie), PO Polska Wschodnia oraz PO Infrastruktura i Środowisko
  • dla osób planujących otwarcie działalności najważniejsze są harmonogramy regionalne (wojewódzkie) oraz PO Wiedza Edukacja i Rozwój oraz informacje na stronach Urzędów Pracy/Instytucji prowadzących nabory

 

dotacje unijne 2016 - wyślij zapytanie

 

Znajdź dotację odpowiednią do Twoich potrzeb

 • w harmonogramach są nazwy/rodzaje naborów, pula, terminy oraz uprawnieni Wnioskodawcy
 • w „opis naborów” są podlinkowane Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych (SZOOP), które zawierają szerszą informację na temat naborów planowanych w 2016 roku oraz w latach 2016-2020 – szczegółowe informacje na temat naboru są upubliczniane w momencie jego ogłoszenia (należy zapoznać się z regulamin konkursu, kryteriami wyboru projektów oraz katalogiem kosztów kwalifikowalnych)
 • w „specjalizacje” – jest wyjaśnione czym są inteligentne specjalizacje, dlaczego powstały, w czym pomagają oraz jakie konkretnie specjalizacje (branże) zostały wybrane
 • zapoznaj się również z dostępnymi środkami europejskimi w 2017 roku

 

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM   2016  2017 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
RPO       dolnośląskie zobacz zobacz zobacz
RPO       małopolskie zobacz zobacz zobacz
RPO       pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       łódzkie zobacz zobacz zobacz
RPO       lubelskie zobacz zobacz zobacz
RPO       podkarpackie zobacz zobacz zobacz
RPO       mazowieckie zobacz zobacz zobacz
RPO       zachodnio – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       kujawsko – pomorskie zobacz zobacz zobacz
RPO       warmińsko – mazurskie zobacz zobacz zobacz
RPO       podlaskie zobacz zobacz zobacz
RPO       świętokrzyskie zobacz opis osi  I,  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII-X,  XI zobacz
RPO       śląskie zobacz zobacz zobacz
RPO       opolskie zobacz EFRR lub EFS zobacz
RPO       lubuskie zobacz zobacz zobacz
RPO       wielkopolskie zobacz zobacz zobacz

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM   2016 2017 OPIS NABORÓW SPECJALIZACJE
POIR    Inteligentny Rozwój zobacz zobacz zobacz
POPW  Polska Wschodnia zobacz zobacz zobacz
POPC   Polska Cyfrowa zobacz zobacz zobacz
POIS    Infrastruktura i Środowisko zobacz zobacz zobacz
POWER Wiedza Edukacja Rozwój zobacz zobacz zobacz
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR zobacz

Skontaktuj się z analitykiem Resulto

dotacje unijne - jak pozyskać fundusze unijne

Poniżej oferta z wybranymi, aktualnymi konkursami

Aktualne programy unijne (konkursy)          –          Kwota dofinansowania    –    Termin złożenia wniosku
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 750 mln zł kwiecień – lipiec
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP Pula 1 mld zł czerwiec – grudzień
Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Pula 500 mln zł  lipiec – sierpień
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Pula 500 mln zł lipiec – wrzesień
Poddziałanie 2.3.4  Ochrona własności przemysłowej Pula 50 mln zł lipiec 2016 – styczeń
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 500 mln zł wrzesień – październik
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 62,5 mln zł czerwiec 2016 -styczeń
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Pula 1 mld zł czerwiec – sierpień
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 25 000 zł 2016 – 2020
Pożyczka post Jeremie i nowe Jeremie na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 250 000 zł 2016 – 2020

Przygotowujemy:

 • Pełny wniosek o dofinansowanie
 • Załączniki do wniosku o dofinansowanie, m.in.: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko
 • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Wspieramy Klientów również w:

 • przygotowaniu i zwiększeniu szans na dofinansowanie w nadchodzących naborach – m.in. audyt dotacyjny
 • rozliczaniu pozyskanych dotacji zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczących
 • weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Klienta samodzielnie
 • wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

Wspieramy średni biznes opracowując projekty o wartościach często przekraczających 10 mln zł. Jednak nie stronimy również od wsparcia młodych przedsiębiorców (start up) i rozwijających się mikro i małych firm, realizujących mniejsze projekty o wartości kilkuset tys. zł.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami dotacyjnymi oraz do pobrania schematu postępowania przy dofinansowaniach: schemat_pozyskiwania_dotacji.pdf

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zapytaj nas o szczegóły: tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz:

 

dotacje unijne - zapytanie