Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne dla firm

W Resulto posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych wniosków o fundusze unijne. Pomogliśmy wielu firmom, z wielu różnych branż (usługowych i produkcyjnych), zrealizować biznesowe pomysły. Wspieramy zarówno średnie i duże firmy realizujące wielomilionowe projekty jak i innowacyjne małe start-up`y. Projekty naszych Klientów dotyczą zarówno inwestycji w park maszynowy, wdrożeń innowacyjnych produktów,  usług czy procesów jak i (coraz częściej) prac badawczo – rozwojowych. 

 

Dofinansowanie unijne w 2020 będzie można pozyskać z kilku źródeł:
 • regionalne programy operacyjne (województwa)
 • krajowe programy operacyjne
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • ogólnoeuropejskie konkursy dotacyjne
 • fundusze norweskie.

 

Znane są harmonogramy na bieżący rok. Projekty inwestycyjne i związane z tym organizowanie finansowania warto planować z dużym wyprzedzeniem. Zapraszamy do zapoznania się z interesującymi Państwa harmonogramami oraz do kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa pomysłów i biznesów. Biurokratyczne obciążenia i długi czas podejmowania urzędowych decyzji podpowiada, że decyzję o rozpoczęciu opracowywania projektów należy podejmować z możliwie dużym wyprzedzeniem.  Nasze doświadczenie wskazuje jednoznacznie, że im więcej mamy czasu na przygotowanie projektu tym szanse na końcowy sukces są większe.  

 

dotacje unijne 2017 - zapytanie

 

Fundusze europejskie podlegają specyficznym regułom – zarówno na etapie aplikowania, jak i rozliczania pozyskanych środków. Nabory można podzielić wg stopnia trudności:
 • są nabory stosunkowo proste (np. dotacja na rozpoczęcie działalności)
 • bardziej skomplikowane (dotacja na istniejącą działalność – rozwój – np. poprzez zakup ST i WNiP) oraz
 • nabory trudne (np. dotacje na projekty B+R, czyli opracowanie innowacji w ramach prac badawczo – rozwojowych).

 

Przed rozpoczęciem wyszukiwania dotacji odpowiednich do Państwa potrzeb, polecamy zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dot. funkcjonowania dofinansowań unijnych i zakresu usług Resulto.

 

Harmonogram 2020 – znajdź dofinansowanie dopasowane do Twoich planów

 • HARMONOGRAM” – dokumenty opublikowane przez Instytucje ogłaszające konkursy – podane są tam nabory na dany rok, ile środków przeznaczono na dany nabór, daty ogłoszenia i składania wniosków, kto może aplikować itp.
 • SZOOP” – szczegółowy opis osi priorytetowych – czyli wszystkich konkursów planowanych w danym programie operacyjnym w latach 2014-2020 – bardzo pomocne, jeśli dana instytucja organizująca konkurs nie opublikowała jeszcze regulaminu, kryteriów oceny (punktacja) i kosztów kwalifikolwalnych interesującego nas naboru/konkursu
 • SPECJALIZACJE” – pozwalają na pozyskanie dodatkowych punktów przy ocenie projektu – dokument zawiera ogólne informacje o specjalizacjach oraz ich wykaz.

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM   2020 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
RPO       dolnośląskie
dolnośląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       małopolskie
małopolskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       pomorskie
pomorskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       łódzkie
łódzkie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       lubelskie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podkarpackie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       mazowieckie
mazowieckie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       zachodnio – pomorskie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       kujawsko – pomorskie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       warmińsko – mazurskie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podlaskie
zapoznaj się zapoznaj się
RPO       świętokrzyskie
świętokrzyskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       śląskie
śląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       opolskie
opolskie EFRR lub EFS zapoznaj się
RPO       lubuskie
lubuskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       wielkopolskie
wielkopolskie zapoznaj się zapoznaj się

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM   2020 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
POIR       Inteligentny Rozwój
Inteligentny Rozwój zapoznaj się zapoznaj się
POPW     Polska Wschodnia
zapoznaj się zapoznaj się
POPC      Polska Cyfrowa
zapoznaj się zapoznaj się
POIS        Infrastruktura i Środowisko
Infrastruktura i Środowisko zapoznaj się zapoznaj się
POWER   Wiedza Edukacja Rozwój
zapoznaj się zapoznaj się

.

 .

Wybrane, aktualne konkursy

 

Aktualne konkursy dotacyjne (nabory)            –        Pula naboru/konkursu    –    Kiedy składać wnioski?
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 700 mln zł kwiecień – grudzień
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP dla projektów 0,3 – 1,5 mln zł kwiecień – grudzień
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP kwiecień – grudzień
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny Pula 350 mln zł październik – luty 2020
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 460 mln zł październik 2020
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 70 mln zł maj 2017 – lis 2018
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GoToBrand
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 25 000 zł cały rok
Pożyczki preferencyjne –  na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 1 mln zł cały rok
Dotacje na rozpoczęcie działalności i rozwój firm – obszary wiejskie (PROW) do 250 000 zł październik 2019

.

Zapraszamy do współpracy

 

 • tel. +48 783 366 476
 • mail: poczta@resulto.pl lub
 • wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy:

 

dotacje unijne - wyślij zapytanie