Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne dla firm

W Resulto posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych wniosków o fundusze unijne. Pomogliśmy wielu firmom, z wielu różnych branż (usługowych i produkcyjnych), zrealizować biznesowe pomysły. Wspieramy zarówno średnie i duże firmy realizujące wielomilionowe projekty jak i innowacyjne małe start-up`y. Projekty naszych Klientów dotyczą zarówno inwestycji w park maszynowy, wdrożeń innowacyjnych produktów,  usług czy procesów jak i (coraz częściej) prac badawczo – rozwojowych. 

 

Dofinansowanie unijne w 2019 będzie można pozyskać z kilku źródeł:
 • regionalne programy operacyjne (województwa)
 • krajowe programy operacyjne
 • program rozwoju obszarów wiejskich
 • ogólnoeuropejskie konkursy dotacyjne
 • fundusze norweskie.

 

Znane są już wszystkie harmonogramy na 2019 rok. Projekty inwestycyjne i związane z tym organizowanie finansowania warto planować z dużym wyprzedzeniem. Zapraszamy do zapoznania się z interesującymi Państwa harmonogramami oraz do kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa pomysłów i biznesów. Biurokratyczne obciążenia i długi czas podejmowania urzędowych decyzji podpowiada, że decyzję o rozpoczęciu opracowywania projektów należy podejmować z możliwie dużym wyprzedzeniem.  Nasze doświadczenie wskazuje jednoznacznie, że im więcej mamy czasu na przygotowanie projektu tym szanse na końcowy sukces są większe.  

 

dotacje unijne 2017 - zapytanie

 

Fundusze europejskie podlegają specyficznym regułom – zarówno na etapie aplikowania, jak i rozliczania pozyskanych środków. Nabory można podzielić wg stopnia trudności:
 • są nabory stosunkowo proste (np. dotacja na rozpoczęcie działalności)
 • bardziej skomplikowane (dotacja na istniejącą działalność – rozwój – np. poprzez zakup ST i WNiP) oraz
 • nabory trudne (np. dotacje na projekty B+R, czyli opracowanie innowacji w ramach prac badawczo – rozwojowych).

 

Przed rozpoczęciem wyszukiwania dotacji odpowiednich do Państwa potrzeb, polecamy zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dot. funkcjonowania dofinansowań unijnych i zakresu usług Resulto.

 

Harmonogram 2019/2020 – znajdź dofinansowanie dopasowane do Twoich planów

 • HARMONOGRAM” – dokumenty opublikowane przez Instytucje ogłaszające konkursy – podane są tam nabory na dany rok, ile środków przeznaczono na dany nabór, daty ogłoszenia i składania wniosków, kto może aplikować itp.
 • SZOOP” – szczegółowy opis osi priorytetowych – czyli wszystkich konkursów planowanych w danym programie operacyjnym w latach 2014-2020 – bardzo pomocne, jeśli dana instytucja organizująca konkurs nie opublikowała jeszcze regulaminu, kryteriów oceny (punktacja) i kosztów kwalifikolwalnych interesującego nas naboru/konkursu
 • SPECJALIZACJE” – pozwalają na pozyskanie dodatkowych punktów przy ocenie projektu – dokument zawiera ogólne informacje o specjalizacjach oraz ich wykaz.

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM   2020 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
RPO       dolnośląskie – oczekiwany dolnośląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       małopolskie – oczekiwany małopolskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       pomorskie – oczekiwany pomorskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       łódzkie- oczekiwany łódzkie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       lubelskie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podkarpackie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       mazowieckie- oczekiwany mazowieckie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       zachodnio – pomorskie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       kujawsko – pomorskie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       warmińsko – mazurskie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podlaskie- oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
RPO       świętokrzyskie- oczekiwany świętokrzyskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       śląskie- oczekiwany śląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       opolskie- oczekiwany opolskie EFRR lub EFS zapoznaj się
RPO       lubuskie- oczekiwany lubuskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       wielkopolskie- oczekiwany wielkopolskie zapoznaj się zapoznaj się

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM   2020 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
POIR       Inteligentny Rozwój – oczekiwany Inteligentny Rozwój zapoznaj się zapoznaj się
POPW     Polska Wschodnia – oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
POPC      Polska Cyfrowa – oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się
POIS        Infrastruktura i Środowisko – oczekiwany Infrastruktura i Środowisko zapoznaj się zapoznaj się
POWER   Wiedza Edukacja Rozwój – oczekiwany zapoznaj się zapoznaj się

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

HARMONOGRAM 2020 HARMONOGRAM 2016-2017 SZOOP SPECJALIZACJE
oczekiwany zapoznaj się pełny lub skrócony

.

 .

Wybrane, aktualne konkursy

 

Aktualne konkursy dotacyjne (nabory)            –        Pula naboru/konkursu    –    Kiedy składać wnioski?
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 700 mln zł kwiecień – grudzień
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP dla projektów 0,3 – 1,5 mln zł kwiecień – grudzień
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP kwiecień – grudzień
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny Pula 350 mln zł październik – luty 2020
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 460 mln zł październik 2020
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 70 mln zł maj 2017 – lis 2018
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GoToBrand
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 25 000 zł cały rok
Pożyczki preferencyjne –  na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 1 mln zł cały rok
Dotacje na rozpoczęcie działalności i rozwój firm – obszary wiejskie (PROW) do 250 000 zł październik 2019

.

Zapraszamy do współpracy

 

 • tel. +48 783 366 476
 • mail: poczta@resulto.pl lub
 • wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy:

 

dotacje unijne - wyślij zapytanie