Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne dla firm

W Resulto posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych wniosków o fundusze unijne. Pomogliśmy wielu firmom, z wielu różnych branż (usługowych i produkcyjnych), zrealizować biznesowe pomysły. Wspieramy zarówno średnie i duże firmy realizujące wielomilionowe projekty jak i innowacyjne małe start-up`y. Projekty naszych Klientów dotyczą zarówno inwestycji w park maszynowy, wdrożeń innowacyjnych produktów,  usług czy procesów jak i (coraz częściej) prac badawczo – rozwojowych. 

 

Dofinansowanie unijne w 2019 będzie można pozyskać z kilku źródeł:
 • regionalne programy operacyjne (województwa)
 • krajowe programy operacyjne
 • program rozwoju obszarów wiejskich
 • ogólnoeuropejskie konkursy dotacyjne
 • fundusze norweskie.

 

Znane są już wszystkie harmonogramy na 2019 rok. Projekty inwestycyjne i związane z tym organizowanie finansowania warto planować z dużym wyprzedzeniem. Zapraszamy do zapoznania się z interesującymi Państwa harmonogramami oraz do kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa pomysłów i biznesów. Biurokratyczne obciążenia i długi czas podejmowania urzędowych decyzji podpowiada, że decyzję o rozpoczęciu opracowywania projektów należy podejmować z możliwie dużym wyprzedzeniem.  Nasze doświadczenie wskazuje jednoznacznie, że im więcej mamy czasu na przygotowanie projektu tym szanse na końcowy sukces są większe.  

 

dotacje unijne 2017 - zapytanie

 

Fundusze europejskie podlegają specyficznym regułom – zarówno na etapie aplikowania, jak i rozliczania pozyskanych środków. Nabory można podzielić wg stopnia trudności:
 • są nabory stosunkowo proste (np. dotacja na rozpoczęcie działalności)
 • bardziej skomplikowane (dotacja na istniejącą działalność – rozwój – np. poprzez zakup ST i WNiP) oraz
 • nabory trudne (np. dotacje na projekty B+R, czyli opracowanie innowacji w ramach prac badawczo – rozwojowych).

 

Przed rozpoczęciem wyszukiwania dotacji odpowiednich do Państwa potrzeb, polecamy zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dot. funkcjonowania dofinansowań unijnych i zakresu usług Resulto.

 

Harmonogram 2019 – znajdź dofinansowanie dopasowane do Twoich planów

 • HARMONOGRAM” – dokumenty opublikowane przez Instytucje ogłaszające konkursy – podane są tam nabory na dany rok, ile środków przeznaczono na dany nabór, daty ogłoszenia i składania wniosków, kto może aplikować itp.
 • SZOOP” – szczegółowy opis osi priorytetowych – czyli wszystkich konkursów planowanych w danym programie operacyjnym w latach 2014-2020 – bardzo pomocne, jeśli dana instytucja organizująca konkurs nie opublikowała jeszcze regulaminu, kryteriów oceny (punktacja) i kosztów kwalifikolwalnych interesującego nas naboru/konkursu
 • SPECJALIZACJE” – pozwalają na pozyskanie dodatkowych punktów przy ocenie projektu – dokument zawiera ogólne informacje o specjalizacjach oraz ich wykaz.

Regionalne Programy Operacyjne RPO

HARMONOGRAM   2018 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
RPO       dolnośląskie dolnośląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       małopolskie małopolskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       pomorskie pomorskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       łódzkie łódzkie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       lubelskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podkarpackie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       mazowieckie mazowieckie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       zachodnio – pomorskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       kujawsko – pomorskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       warmińsko – mazurskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       podlaskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       świętokrzyskie świętokrzyskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       śląskie śląskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       opolskie opolskie EFRR lub EFS zapoznaj się
RPO       lubuskie lubuskie zapoznaj się zapoznaj się
RPO       wielkopolskie wielkopolskie zapoznaj się zapoznaj się

Krajowe Programy Operacyjne KPO

HARMONOGRAM   2018 Harmonogram 2019 SZOOP SPECJALIZACJE
POIR       Inteligentny Rozwój Inteligentny Rozwój zapoznaj się zapoznaj się
POPW     Polska Wschodnia zapoznaj się zapoznaj się
POPC      Polska Cyfrowa zapoznaj się zapoznaj się
POIS        Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura i Środowisko zapoznaj się zapoznaj się
POWER   Wiedza Edukacja Rozwój zapoznaj się zapoznaj się

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

HARMONOGRAM2017-2018 HARMONOGRAM 2016-2017 SZOOP SPECJALIZACJE
zapoznaj się zapoznaj się pełny lub skrócony

.

 .

Wybrane, aktualne konkursy

 

Aktualne konkursy dotacyjne (nabory)            –        Pula naboru/konkursu    –    Kiedy składać wnioski?
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP Pula 700 mln zł luty – maj
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe MSP dla projektów 0,3 – 1,5 mln zł
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe inne niż MSP Pula 700 mln zł luty – czerwiec
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt technologiczny Pula 550 mln zł luty – maj
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Pula 460 mln zł paz 2017 – 3q 2018
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Pula 70 mln zł maj 2017 – lis 2018
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Pula 750 mln zł wrz 2017 – gru 2018
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GoToBrand Pula 150 mln zł kwiecień – maj
Dofinansowanie dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok. 25 000 zł cały rok
Pożyczki preferencyjne – kontynuacja Jeremie na rozwój i rozpoczęcie działalności MSP do 1 mln zł cały rok
Dotacje na rozpoczęcie działalności i rozwój firm – obszary wiejskie (PROW) do 300 000 zł cały rok

.

Zapraszamy do współpracy

 

 • tel. +48 783 366 476
 • mail: poczta@resulto.pl lub
 • wyślij zapytanie poprzez formularz kontaktowy:

 

dotacje unijne - wyślij zapytanie