Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o środki unijne. Pozyskaliśmy fundusze unijne dla wielu firm usługowych i produkcyjnych, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjnych, czy badawczo – rozwojowych. Obecnie czas na dotacje unijne – dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie wesprzemy Państwa w aplikowaniu o środki na wybrane inwestycje z regionalnych i krajowych programów operacyjnych. 

 

dotacje unijne 2017 - zapytanie

.

Jak pozyskać fundusze unijne?

 

 • Przygotuj pomysł na inwestycję, przeanalizuj zakres i budżet przedsięwzięcia
 • Skontaktuj się z naszym analitykiem (za pomocą formularza lub telefonicznie), który wskaże dostępne nabory wniosków
 • Resulto przeanalizuje możliwości i szanse otrzymania dotacji unijnej
 • Podpisanie umowy o współpracy
 • Przygotowanie przez Resulto dokumentacji aplikacyjnej: wniosek, biznes plan wraz z załącznikami
 • Rozlicz przyznaną dotację unijną, aby fizycznie trafiła na Twoje konto – rozliczenie dotacji krok po kroku
 • schemat pozyskiwania dotacji.

.

Co warto wiedzieć o dotacjach?

 

 • W obecnym rozdaniu środków unijnych (2014-2020) preferowane są:
  • innowacyjne pomysły i projekty badawczo – rozwojowe (w tym zakresie pomożemy w koncepcji) – adekwatne nabory w harmonogramach regionalnych (wojewódzkie), PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia
  • przedsięwzięcia z krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli nietradycyjnych gałęzi gospodarki
  • projektom z tradycyjnych gałęzi gospodarki będzie trudniej, jednak na nie również udaje się pozyskiwać dofinansowanie bezzwrotne
  • pozostałe projekty można finansować również preferencyjnymi instrumentami finansowymi – np. pożyczki Jeremie
  • dodatkowo dostępna jest oddzielna pula dla obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – m.in. na rozpoczęcie i rozwój firm
 • Wysokość dotacji unijnych uzależniony jest od wielkości podmiotu oraz lokalizacji inwestycji – może wynosić od 25% do 80%
 • Większość konkursów unijnych finansowana jest na zasadzie refundacji (wypłata  środków po zakończeniu realizacji inwestycji), wymagane jest posiadanie środków własnych. W tym celu pomożemy ci, w sporządzeniu wniosków i biznes planów wymaganych przez banki kredytujące
 • Dokumentacja aplikacyjna jest bardziej rozbudowana niż w latach poprzednich – przygotowanie dobrego i skutecznego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy – dlatego pracę nad wnioskiem najlepiej rozpocząć jeszcze przed ogłoszeniem naboru.
 • lista najpopularniejszych, planowanych naborów dla firm
 • porady dotacyjne.

 .

Wyszukaj dofinansowanie adekwatne do Twoich potrzeb

 

 

Skontaktuj się z analitykiem Resulto

dotacje unijne 2017 - jak pozyskać fundusze unijne

Opracowujemy:

 • Kompletną dokumentację aplikacyjną – wniosek wraz z załącznikami (Biznes Plany, Studia Wykonalności, oświadczenia środowiskowe OOŚ, analizy ekonomiczne i finansowe oraz inne wymagane).

 .

Ponadto oferujemy:

 • przygotowanie do planowanych naborów – m.in. audyt dotacyjny
 • rzetelną weryfikację dokumentacji aplikacyjnej przygotowanej przez inną firmę lub Klienta samodzielnie
 • dobór adekwatnej formy finansowania
 • sprawne rozliczanie dotacji unijnych.

.

Realizujemy zlecenia o szerokim przekroju – wspieramy zarówno start up’y, jak i doświadczone podmioty realizujące skomplikowane, milionowe inwestycje.

.

Zapraszamy do współpracy

Szczegóły: tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz:

dotacje unijne - wyślij zapytanie