Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Dotacje unijne

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o środki unijne. Pozyskaliśmy fundusze unijne dla wielu firm usługowych i produkcyjnych, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjnych, czy badawczo – rozwojowych. Obecnie czas na dotacje unijne 2017 – dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie wesprzemy Państwa w aplikowaniu o środki na wybrane inwestycje z regionalnych i krajowych programów operacyjnych. 

 

dotacje unijne 2017 - zapytanie

.

Jak pozyskać fundusze unijne?

 

 • Przygotuj pomysł na inwestycję, przeanalizuj zakres i budżet przedsięwzięcia
 • Skontaktuj się z naszym analitykiem (za pomocą formularza lub telefonicznie), który wskaże dostępne nabory wniosków
 • Resulto przeanalizuje możliwości i szanse otrzymania dotacji unijnej
 • Podpisanie umowy o współpracy
 • Przygotowanie przez Resulto dokumentacji aplikacyjnej: wniosek, biznes plan wraz z załącznikami
 • Rozlicz przyznaną dotację unijną, aby fizycznie trafiła na Twoje konto – rozliczenie dotacji krok po kroku
 • schemat pozyskiwania dotacji.

.

Co warto wiedzieć o dotacjach?

 

 • W obecnym rozdaniu środków unijnych (2014-2020) preferowane są:
  • innowacyjne pomysły i projekty badawczo – rozwojowe (w tym zakresie pomożemy w koncepcji) – adekwatne nabory w harmonogramach regionalnych (wojewódzkie), PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia
  • przedsięwzięcia z krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli nietradycyjnych gałęzi gospodarki
  • projektom z tradycyjnych gałęzi gospodarki będzie trudniej, jednak na nie również udaje się pozyskiwać dofinansowanie bezzwrotne
  • pozostałe projekty można finansować również preferencyjnymi instrumentami finansowymi – np. pożyczki Jeremie
  • dodatkowo dostępna jest oddzielna pula dla obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – m.in. na rozpoczęcie i rozwój firm
 • Wysokość dotacji unijnych uzależniony jest od wielkości podmiotu oraz lokalizacji inwestycji – może wynosić od 25% do 80%
 • Większość konkursów unijnych finansowana jest na zasadzie refundacji (wypłata  środków po zakończeniu realizacji inwestycji), wymagane jest posiadanie środków własnych. W tym celu pomożemy ci, w sporządzeniu wniosków i biznes planów wymaganych przez banki kredytujące
 • Dokumentacja aplikacyjna jest bardziej rozbudowana niż w latach poprzednich – przygotowanie dobrego i skutecznego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy – dlatego pracę nad wnioskiem najlepiej rozpocząć jeszcze przed ogłoszeniem naboru.
 • lista najpopularniejszych, planowanych naborów dla firm
 • porady dotacyjne.

 .

Wyszukaj dofinansowanie adekwatne do Twoich potrzeb

 

 

Skontaktuj się z analitykiem Resulto

dotacje unijne 2017 - jak pozyskać fundusze unijne

Opracowujemy:

 • Kompletną dokumentację aplikacyjną – wniosek wraz z załącznikami (Biznes Plany, Studia Wykonalności, oświadczenia środowiskowe OOŚ, analizy ekonomiczne i finansowe oraz inne wymagane).

 .

Ponadto oferujemy:

 • przygotowanie do planowanych naborów – m.in. audyt dotacyjny
 • rzetelną weryfikację dokumentacji aplikacyjnej przygotowanej przez inną firmę lub Klienta samodzielnie
 • dobór adekwatnej formy finansowania
 • sprawne rozliczanie dotacji unijnych.

.

Realizujemy zlecenia o szerokim przekroju – wspieramy zarówno start up’y, jak i doświadczone podmioty realizujące skomplikowane, milionowe inwestycje.

.

Zapraszamy do współpracy

Szczegóły: tel. +48 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz:

dotacje unijne - wyślij zapytanie