Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Finansowanie inwestycji

Kapitał udziałowy od Aniołów Biznesu i Funduszy

Etap dynamicznego rozwoju biznesu często wymaga zaangażowania środków finansowych większych niż posiadane przez przedsiębiorcę. Sytuacja finansowa niektórych przedsięwzięć nie pozwala na uzyskanie kredytu czy finansowanie inwestycji leasingiem. Czasami preferencje przedsiębiorcy sugerują poszukiwanie kapitału udziałowego.

 

W finansowaniu szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa mogą pomóc aniołowie biznesu i fundusze podwyższonego ryzyka (seed capital, venture capital, private equity). Krajowy rynek, choć młody, to oferuje już sporo możliwości pozyskania kapitału udziałowego. Niektóre fundusze dysponują środkami finansowymi uzyskanymi w ramach unijnych programów pomocowych.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

  • Przygotowanie prezentacji pomysłu biznesowego,
  • Opracowanie modeli ekonomicznych biznesu,
  • Opracowanie wstępnych i/lub pełnych Biznes Planów,
  • Wsparcie w poszukiwaniu finansowania udziałowego,
  • Wsparcie w negocjacjach z inwestorami i w formułowaniu zapisów umowy inwestycyjnej,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

 

Pozyskanie środków od Aniołów Biznesu czy Funduszy wiąże się zazwyczaj z przejściem kilku etapowej procedury weryfikacji projektu np.:

 

graf_anioly_biznesu

 

Naszym klientom pomagamy wypełnić odpowiednie wnioski i napisać biznesplan uwzględniający oczekiwania inwestorów. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem negocjacji, w ramach których strzeżemy interesu Klienta tak, aby umówione warunki współpracy między Inwestorem a Pomysłodawcą były właściwe.

 

Rynek jest drapieżny. Inwestorzy działają dla zysku. Jeżeli negocjujesz z kontrahentem, który ma nad Tobą przewagę doświadczenia, znajomości branży lub znajomości prawa, rozpocznij współpracę z Resulto Sp. z o.o. Korzyść z naszej usługi będzie wyższa niż koszt niespodzianek lub utraconych korzyści, na jakie narażasz się podejmując działania bez pełnego rozeznania zagadnienia.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.