Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Kapitał udziałowy od Aniołów Biznesu i Funduszy

Etap dynamicznego rozwoju biznesu często wymaga zaangażowania środków finansowych większych niż posiadane przez przedsiębiorcę. Sytuacja finansowa niektórych przedsięwzięć nie pozwala na uzyskanie kredytu czy finansowanie inwestycji leasingiem. Czasami preferencje przedsiębiorcy sugerują poszukiwanie kapitału udziałowego.

 

W finansowaniu szybkiego wzrostu przedsiębiorstwa mogą pomóc aniołowie biznesu i fundusze podwyższonego ryzyka (seed capital, venture capital, private equity). Krajowy rynek, choć młody, to oferuje już sporo możliwości pozyskania kapitału udziałowego. Niektóre fundusze dysponują środkami finansowymi uzyskanymi w ramach unijnych programów pomocowych.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

  • Przygotowanie prezentacji pomysłu biznesowego,
  • Opracowanie modeli ekonomicznych biznesu,
  • Opracowanie wstępnych i/lub pełnych Biznes Planów,
  • Wsparcie w poszukiwaniu finansowania udziałowego,
  • Wsparcie w negocjacjach z inwestorami i w formułowaniu zapisów umowy inwestycyjnej,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

 

Pozyskanie środków od Aniołów Biznesu czy Funduszy wiąże się zazwyczaj z przejściem kilku etapowej procedury weryfikacji projektu np.:

 

graf_anioly_biznesu

 

Naszym klientom pomagamy wypełnić odpowiednie wnioski i napisać biznesplan uwzględniający oczekiwania inwestorów. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem negocjacji, w ramach których strzeżemy interesu Klienta tak, aby umówione warunki współpracy między Inwestorem a Pomysłodawcą były właściwe.

 

Rynek jest drapieżny. Inwestorzy działają dla zysku. Jeżeli negocjujesz z kontrahentem, który ma nad Tobą przewagę doświadczenia, znajomości branży lub znajomości prawa, rozpocznij współpracę z Resulto Sp. z o.o. Korzyść z naszej usługi będzie wyższa niż koszt niespodzianek lub utraconych korzyści, na jakie narażasz się podejmując działania bez pełnego rozeznania zagadnienia.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.