Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Kredyty komercyjne

Kredyt jest najpopularniejszą metodą finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Działalność kredytowa banków jest sednem bankowości. W klasycznym modelu bank pozyskuje z rynku depozyty osób fizycznych i przedsiębiorstw oferując depozytariuszom w zamian za udostępnione środki wypłatę odsetek. Bank mając do dyspozycji środki z depozytów kredytuje przedsiębiorstwa i osoby indywidualne udzielając kredytów i pożyczek oprocentowanych na tyle wysoko, aby pokryć koszty m.in.:

 

  • Odsetkowe dla depozytariuszy i innych dostawców kapitału,
  • Utraconych kredytów,
  • Administracyjne i Podatkowe,

 

oraz aby wygenerować zysk dla właścicieli.

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Odciążamy Klientów pozwalając im koncentrować się na ich działalności podstawowej oferując:

 

  • Wyszukanie oferty kredytowej o najkorzystniejszych parametrach finansowych,
  • Przygotowanie wniosków kredytowych,
  • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji kredytowej,
  • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Opinie Oddziaływania na Środowisko,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Kiedy przedsiębiorca staje przed wyborem formy finansowania inwestycji, zwykle ma do rozważenia dwie, trzy opcje finansowania inwestycji spośród poniższych pięciu:

graf_opcje_finansowania

 

Wybór najlepszej metody często nie jest oczywisty. Szczególne trudności z wyborem mogą mieć przedsiębiorcy bez finansowego przygotowania oraz osoby nieznające niuansów branży finansowej. Nasze unikalne doświadczenie i znajomość rynku pomaga wyszukać, niekorzystne dla Klienta triki w ofertach instytucji finansowych m.in.: banków i leasingodawców.

 

Do wyboru formy finansowania podchodzimy racjonalnie, bo błędny wybór można przepłacić nawet kilkunastoprocentowym wzrostem łącznych kosztów inwestycji (szczególnie przy długich – wieloletnich okresach finansowania np. 10 lat).

 

 

Zapraszamy również do przesłania do Resulto Sp. z o.o. najlepszych oferty na leasing i kredyt, jakie udało się przedsiębiorstwu pozyskać – po analizie ofert i sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy zarekomendujemy Państwu wybór jednej z form finansowania. Ocenimy czy przedstawiona oferta ma parametry korzystne na tle innych dostępnych na rynku.

 

Zapraszamy do korzystania z naszego poradnika, w którym przedstawiamy jak dokonać wyboru optymalnej formy finansowania.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.