Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Finansowanie inwestycji

Pożyczki preferencyjne

Jedną z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości jest funkcjonujący w Polsce system preferencyjnych funduszy pożyczkowych. Preferencyjne pożyczki przeznaczone są głównie na finansowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność jak i planujących przedsięwzięcia rozwojowe. Częściowo pożyczki mogą być przeznaczone na środki obrotowe. Zachętą do ubiegania się o preferencyjne pożyczki są konkurencyjne warunki ich udzielania w stosunku do banków komercyjnych.

 

Pożyczki preferencyjne z funduszy pożyczkowych dostępne są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Również dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Wiele projektów rozwojowych i inwestycyjnych, zwłaszcza o wartości do 500 000 zł – może zostać sfinansowanych na korzystnych warunkach – pieniądzem tańszym niż pozyskiwany na wolnym rynku. Fundusze pożyczkowe stanowią często dobre rozwiązanie na finansowanie startupów (niezbędne jest jednak posiadanie stosownych zabezpieczeń).

Resulto Sp. z o.o. wspiera swoich Klientów w wyborze optymalnego źródła finansowania.

 

Oferujemy:

 

  • Dobór dla Klientów programów pożyczkowych dopasowanych idealnie do ich potrzeb i możliwości organizacyjno-finansowych,
  • Przygotowanie wniosków o przyznanie pożyczki,
  • Wsparcie w kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
  • Opracowanie załączników do wniosków: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko,
  • Wsparcie w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji,
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

 

Oszczędzamy czas naszych Klientów. Zakres potrzebnej do aplikowania dokumentacji może być różny; od prostego wniosku do rozbudowanego studium wykonalności wraz z dokumentacją dodatkową i wieloma załącznikami.

 

Prosimy o przesłanie do nas podstawowych informacji o przedsiębiorstwie oraz o planowanej inwestycji.

 

Na pewno zatroszczymy się, aby podpisać umowę z instytucją oferującą Klientowi najkorzystniejsze warunki.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.