Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Ochrona Środowiska

Opracowujemy Raporty Oddziaływania na Środowisko oraz wykonujemy Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

 

Wymogi prawa unijnego, a także związane z tym wymagania regulacji polskich kładą coraz większy nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Wiąże się to z koniecznością minimalizowania negatywnego oddziaływania podmiotów gospodarczych na środowisko na etapie funkcjonowania, ale także na etapie powstawania czy realizacji inwestycji. Każda większa inwestycja może wymagać stworzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko lub co najmniej przejścia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Wiedza i doświadczenie nasze i naszych partnerów pozwolą Państwu na prawidłowe i skuteczne przejście przez tą procedurę zakończone wydaniem odpowiednich decyzji.

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.