Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pakiet usług doradczych

W konsorcjum z naszymi partnerami, oferujemy Klientom asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej, zdefiniowaną jako pakiet usług doradczych.

W konkurencyjnej cenie Klient otrzymuje:

 

  • usługi księgowe (ryczałt, podatkowa książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość),
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo gospodarcze i finansowe.

Wspieramy Klientów już od chwili wyboru formy prawnej dla planowanej działalności i rejestracji spółek prawa handlowego, poprzez proces wzrostu i rozwoju aż do fazy dojrzałego biznesu m.in.:

 

  • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rejestracja firmy (drogą tradycyjną i przez internet),
  • wybór formy opodatkowania i doradztwo podatkowe,
  • opracowywanie umów i kontraktów,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej.

 

 

wycena znaku - zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.