Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pakiet usług doradczych

W konsorcjum z naszymi partnerami, oferujemy Klientom asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej, zdefiniowaną jako pakiet usług doradczych.

W konkurencyjnej cenie Klient otrzymuje:

 

  • usługi księgowe (ryczałt, podatkowa książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość),
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo prawne,
  • doradztwo gospodarcze i finansowe.

Wspieramy Klientów już od chwili wyboru formy prawnej dla planowanej działalności i rejestracji spółek prawa handlowego, poprzez proces wzrostu i rozwoju aż do fazy dojrzałego biznesu m.in.:

 

  • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • rejestracja firmy (drogą tradycyjną i przez internet),
  • wybór formy opodatkowania i doradztwo podatkowe,
  • opracowywanie umów i kontraktów,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej.

 

 

btn_wyslij_zapytanie

 

Zapytaj nas o szczegóły tel. 783 366 476 lub napisz, jakiej oferty oczekujesz poczta@resulto.pl.