Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Świadczymy usługi wspierające naszych Klientów w zarządzaniu przedsiębiorstwem:

 

  • Outsourcing finansowy – zarządzanie finansami firmy, raporty sprzedażowe, magazynowe
  • Budowa i przebudowa strategii firmy, w tym sesje strategiczne (m.in.: wykorzystujemy metodologie: SWOT, BCG, SPACE, Zrównoważona karta wyników)
  • Budowa i doskonalenie systemu controllingu (planowanie i zarządzanie operacyjne), w tym dostosowanie i doskonalenie controllingowych systemów informatycznych
  • Dokumentacja organizacyjna – regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne

 

Proces budowy strategii stanowi zwykle duży, pozytywny impuls dla organizacji. Pomagamy wydobyć z menadżerów i pracowników Klienta to, co w nich najcenniejsze – z ich szczerym zaangażowaniem, bo pracownicy lubią czuć się potrzebni.

 

Zobacz, co zwykle oferujemy w ramach prac nad strategią. Naszą ofertę dostosujemy do Twoich potrzeb i możliwości.

btn_wyslij_zapytanie

 

Zadzwoń do nas tel. 783 366 476 lub napisz, jakie masz dla nas zadanie poczta@resulto.pl.