Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

Niebawem pojawią się kolejne (prawdopodobnie ostatnie w obecnej perspektywie finansowania) możliwości pozyskania finansowania działalności gospodarczej z unii europejskiej.

Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

  1. W styczniu 2013 roku rozpocznie się prawdopodobnie nabór wniosków na przyznanie 50% dotacji w ramach konkursu „312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Główne cechy: inwestycja na obszarze gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, dofinansowanie do 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 300 tys. zł, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy dla każdych 100 tys. zł dotacji. Resulto Sp. z o.o. opracuje pełną aplikację celem pozyskania dotacji z konkursu.
  2. Również w styczniu Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs na dotację na inwestycje prorozwojowe wspierające innowacyjność produktową i procesową, wartość inwestycji od 100 tys. do 8 mln zł.Główne cechy: inwestycja na obszarze Dolnego Śląska, poziom dofinansowania: mikro- i małe firmy – do 60%, średnie – do 50%, wydatki kwalifikowalne: zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, środków trwałych, patentów, licencji.

Czytaj również: Tanie pożyczki dla firm

Nasi eksperci opracują pełną aplikację celem pozyskania dofinansowania dla firm.  Ostatnio pozyskaliśmy dla referencjekazart.

Zapraszamy przedsiębiorców poszukujących finansowania do rozmów i współpracy.

(dane kontaktowe: tel. + 48 783 366 476, poczta@resulto.pl)

 

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 28.12.2012 o godz. 00:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Ostatnia szansa na bezzwrotne dofinansowanie działalności gospodarczej

Skomentuj

*