Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Otwarcie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu – w kopalni węgla kamiennego Julia

9 listopada 2014 r., w niedzielę, dokonano otwarcia Parku Wielokulturowy „Stara Kopalnia”, powstałego w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu. W zrewitalizowanej przestrzeni postindustrialnej swoje siedziby będą miały wałbrzyskie instytucje kultury.

Swój udział, w tym największym w ostatnich latach projekcie w Wałbrzychu, ma analityk Resulto – Przemysław Chybiński, który wykonał studium wykonalności dla inwestycji.

Cała inwestycja kosztowała ok. 100 mln zł, z czego prawie 47 mln zł pochodziło ze środków unijnych w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jaki program dotacyjny na otwarcie Parku Wielokulturowego?

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia był realizowany w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” (działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym) Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Umowę w tej sprawie podpisano w kwietniu 2010 r. Koszt całkowity wynosi 95,05 mln zł, a dofinansowanie z EFRR- 46,75 mln zł.

Unikalny na skalę Polski i Europy zespół architektoniczno – urbanistyczny kopalni „Julia” (dawniej KWK „Thorez”), dzięki dotacji z funduszy strukturalnych, ma szansę stać się rozpoznawalnym w Polsce symbolem Wałbrzycha. Wprowadzenie przestrzeni publicznej na teren zamkniętego dawniej zakładu pracy, a także funkcji niezwiązanych bezpośrednio z funkcjonowaniem MPiT pozwoliło wykreować nowocześnie rozumiane serce miasta – miejsce spotkań, imprez, prezentacji sztuki, a także rozrywki i pracy. Tylko otwarcie się na bardzo zróżnicowany i realizowany przez różne podmioty program funkcjonalny przyniesie sukces (zarówno rynkowy, jak i społeczny) temu ambitnemu projektowi rewitalizacyjnemu. Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury kulturalnej pozwoliło zbudować platformę dla szerokiej aktywności, zarówno społeczności lokalnej, jak i podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Jaki udział w wałbrzyskim projekcie miał Zespół Resulto?

Głównym dokumentem, przy staraniu się o dotację dla inwestycji, było studium wykonalności. Wykonał je główny analityk Resulto – Przemysław Chybiński (we współpracy z jedną z krajowych firm doradczych). Studium wykonalności jest obszernym dokumentem, zastępującym biznes plan.

Poznaj Zespół Resulto.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy studia wykonalności, wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Case study, Dotacje, Ekonomia na co dzień dnia 17.11.2014 o godz. 23:14
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*