Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Outsourcing finansowy – następny krok na ścieżce rozwoju biznesu

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić efektywniej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili – powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej. Stara prawda leżąca u podstaw rosnącej popularności outsourcingu.

Zalety outsourcingu funkcji specjalistycznych

Podstawowa korzyść przemawiająca do niedawna za outsourcingiem to redukcja i przewidywalność kosztów operacyjnych i administracyjnych. Zazwyczaj outsourcing stosowany był (i nadal jest), gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Wraz z popularyzacją outsourcingu najprostszych funkcji i ugruntowaniem się tego rodzaju usług na rynku coraz istotniejsze stają się inne korzyści płynące z angażowania zewnętrznych specjalistów. Przykładowo:

  • podniesienie jakości,
  • niezawodność i szybka informacja,
  • dostęp do wysokiej klasy specjalistów bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników,
  • wzrost wydajności, efektywności i stabilności,
  • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem.

 W biznesie ciągle obserwujemy dążenie do specjalizacji. Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach i kompetencjach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

Pięta achillesowa małego biznesu

Przedsiębiorstwa, które wyrosły z mikrofirm a obecnie zatrudniają kilkadziesiąt osób przy obrotach rocznych przekraczających kilka milion złotych, często nie wiedzą, które z ich aktywności gospodarczych są opłacalne, a które przynoszą straty. Zarządzający zwykle nie wiedzą, jakie rzeczywiście marże generują (na poszczególnych grupach asortymentu lub typach Klientów). W konsekwencji zarządzanie takim przedsiębiorstwem w większym stopniu bazuje na intuicji właściciela niż na realnych danych. Tymczasem te same podmioty zmuszone są konkurować na rynku z dużymi firmami, których doskonałe systemy raportowe zwykle skutecznie pomagają podejmować decyzje gospodarcze.

 W małych firmach często funkcjonuje system informatyczny wspomagający zarządzanie podstawową działalnością (używany do ewidencji zamówień, stanów magazynowych, fakturowania itp.), ale wykorzystywany jest jedynie w swojej podstawowej roli. W praktyce jest on niewykorzystaną kopalnią wiedzy m.in. o klientach i kosztach produkcji. Nieczęsto się zdarza, aby ta informacja była poprawnie wykorzystywana. Służby księgowe najczęściej stosują plany kont dostosowane do wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych a nie do potrzeb zarządczych, co utrudnia pozyskanie biznesowo użytecznych informacji.

Outsourcing działu analiz

Skoro firma jest jeszcze zbyt mała, aby rentowne było zatrudnianie etatowych analityków i specjalistów od zarządzania finansami, to doskonałym rozwiązaniem jest tytułowy outsourcing.

Wyspecjalizowane firmy (np. Resulto.pl) wspierają zarządzających i właścicieli poprzez poprawę zarządzania finansami oraz udostępnianie, regularnych i jednorazowych, analiz wewnętrznych. Profesjonalne raporty i prognozy ułatwiają dokonanie wyboru właściwej ścieżki rozwoju. Świadome zarządzanie grupami aktywów i zobowiązań, przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów finansowych, szybko przynosi realne obniżenie kosztów finansowania biznesu. Często pojawiają się dodatkowe przychody z efektywnego lokowania uwolnionych środków pieniężnych.

Technologia informatyczna umożliwia mądre prowadzeni biznesu bez własnego działu analiz (działu controllingu). Współpraca przebiega w oparciu o e-mail, telefon, wideokonferencje a w niektórych przypadkach również w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne. Zwykle praktykuje się zawieranie stałych umów serwisowych rozliczanych ryczałtowo, ale dostępne są również inne formy rozliczeń.

Oferta firmy eksperckiej jest dopasowywana do branży i skali działania przedsiębiorstwa. Mówimy np. o raportach finansowych, raportach sprzedażowych i produkcyjnych, planowaniu i zarządzaniu aktywami obrotowymi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu profesjonalnych analityków, raporty są przygotowane w formie czytelnej dla odbiorców i zawierają niezbędne informacje zarządcze. Proces ich przygotowania jest zazwyczaj zautomatyzowany, zajmuje mało czasu i daje pewność rzetelności i powtarzalności wyników przy jednoczesnym niskim poziomie kosztów prac analitycznych.

Zagrożenia

Nie można pominąć ryzyka biznesowego powiązanego z udostępnieniem szczegółowych informacji wewnętrznej firmie outsourcingowej. Tę kwestię należy precyzyjnie regulować umownie. Niemniej jednak outsourcing działu analiz nie różni się w tym zakresie istotnie wobec outsourcingu prawnego, czy usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podsumowanie

Z pewnością zewnętrzne działy analiz to jeden ze sposobów na podniesienie efektywności i poprawy zarządzania firmą (nie tylko w czasie dekoniunktury gospodarczej).

Czytaj więcej o zarządzaniu małą firmą w kryzysie.

Czytaj więcej o Charakterystyce stanowiska i podstawowe zadania Dyrektora Finansowego

Jacek Puchalski

Autor jest głównym analitykiem Resulto Sp. z o.o. Business Consulting

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zarządzanie dnia 21.02.2013 o godz. 20:35
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

3 komentarze wpisu: Outsourcing finansowy – następny krok na ścieżce rozwoju biznesu

Skomentuj

*