Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Outsourcing wspierający zarządzanie

outsourcing a zarządzanie

Outsourcing niektórych funkcji wspierających zarządzanie może być dla wielu przedsiębiorców efektywnym sposobem na podniesienie jakości zarządzania bez ponoszenia nadmiernych kosztów. W niektórych biznesach wystarczy jednorazowe skorzystanie z usług doradczych i wyszkolenie jednego, czy dwóch pracowników do realizacji funkcji raportowych i planistycznych.

Kilka przykładów z praktyki gospodarczej:

Drukarnia

Kierownictwo drukarni z powodu niedoskonałego systemu raportowania nie zauważało, że większość Klientów korzysta z jej usług jedynie jednorazowo – odchodzili do konkurencji. Przeprowadzone analizy wykryły zjawisko, a Zarząd podjął działania obliczone na poprawę sytuacji.

Szkoła prywatna

Informacja finansowa generowana przez system księgowy nie jest wystarczająco użyteczna dla decyzji biznesowych – nie ma danych do oceny rentowności poszczególnych działalności czy kierunków studiów. Dobra koniunktura niestety przeminęła (niekorzystne zmiany demograficzne dodatkowo utrudniają pozyskiwanie słuchaczy) i malejąca liczba studentów zmotywowała uczelnię do zmian. Uczelnia opracowała ogólną prognozę wyników i planuje opracować nowy system przechowywania i analizowania informacji biznesowej.

Sieć Stacji Paliw

Analizowaliśmy wyniki małej sieci stacji paliw. Okazało się, że wykorzystywany w firmie plan kont nie pozwalał na sprawną ocenę rentowności ani w przekroju poszczególnych stacji, ani w zakresie różnych sprzedawanych produktów i usług. Niestety nasza analiza prowadzona była już tylko na potrzeby postępowania upadłościowego… Na poprawę był już za późno.

Świat zmierza w stronę gospodarki opartej na wiedzy – aby prywatny biznes mógł nadal skutecznie walczyć z globalnymi korporacjami, powinien korzystać z wiedzy ukrytej we własnych danych. Konkurencyjność polskiego środowiska biznesowego nadal wzrasta. Działać trzeba póki nie jest za późno – rozwiązaniem często jest wsparcie eksperta – outsourcing.

630x200-baner-resulto_2

Najważniejsze efekty usprawnienia raportowania to przejrzysta i szybka informacja biznesowa obrazująca kluczowe elementy kształtujące wynik firmy. Dobry raport daje dobre zrozumienie biznesu i pozytywnie wpływa na poprawę biznesowych decyzji. Outsourcing raportowania (tj. usługi wykształconego analityka biznesu) to miesięczny koszt dla firmy zwykle niższy niż koszt minimalnego wynagrodzenia. Regularna współpraca z analitykiem przynosi przedsiębiorstwu znaczne korzyści, które mogą dotyczyć różnych sfer np.: wyboru działań promocyjnych, identyfikacji nierentownych produktów i usług, optymalizacji zarządzania finansami, doskonalenia systemów premiowych lub określenia nowej strategii rozwoju biznesu.

Czytaj więcej o outsourcingu finansowym dla MSP.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Zarządzanie dnia 7.11.2012 o godz. 10:17
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*