Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Perspektywa dotacyjna 2021-2027. Wstępne ustalenia budżetu UE

Duża szansa na dotacje dla polskich przedsiębiorców na kolejne lata.

Polska jest zadowolona z ustaleń dotyczących instrumentów  finansowych dla strefy euro, bo w czasie negocjacji udało się zapewnić osobny instrument dla krajów spoza strefy wspólnej waluty.

Nowe instrumenty finansowe mają wspierać przeprowadzanie reform gospodarczych i zapewniać większą spójność pomiędzy państwami członkowskimi. Komisja Europejska zaproponowała na ten cel (stosunkowo niewielkie środki) 25 mld euro na lata 2021-2027, czego 17 mld euro miałoby przypaść na instrument dla krajów eurolandu.

 

Poza podziałem unijnych stanowisk, największą batalią, jaka rozgrywa  się po wyborach na forum Unii Europejskiej (UE), jest ta dotycząca unijnego budżetu na lata 2021-2027. Negocjacje trwają od jakiegoś czasu – wiadomo, że Polska otrzyma mniej pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie.

 

Prace ws. perspektywy budżetowej UE rozpoczęły się w ubiegłym roku. W maju Komisja Europejska przedstawiła propozycję, zgodnie z którą na politykę spójności, czyli popularną pomoc w formie dotacji, przekazane zostałoby 330 mld euro. To około 20 mld euro mniej niż w budżecie na lata 2014-2020. Do Polski mają trafić 64 mld euro to jest około 20 proc. mniej niż w obecnej perspektywie. 15-procentowe cięcia mają dotknąć również Wspólną Politykę Rolną (WPR). Polska miałaby tutaj otrzymać około jeden procent mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i około 25 proc. mniej na fundusz rozwoju obszarów wiejskich.

Poza Warszawą największe cięcia mają odczuć również Węgry, Litwa, Estonia czy Czechy (około 24 proc.). Więcej mają dostać takie kraje jak Rumunia, Bułgaria i Grecja (o 8 proc.), Włochy (o 6 proc.) i Finlandia (o 5 proc.).

 

Na co UE chce wydawać pieniądze

Co istotne, cały eurobudżet wzrośnie o około 5 proc. Komisja proponuje, aby wynosił łącznie 1 135 mld euro, co stanowi równowartość 1,11 proc. dochodu narodowego brutto całej UE. Spójność i rolnictwo to bowiem tylko część całości unijnych funduszy. Więcej pieniędzy KE chce przekazać m.in. na gospodarkę cyfrową, zarządzanie granicami czy bezpieczeństwo i obronę.

 

Budżet UE na lata 2021-2027

Mimo wyraźnych cięć Polska, prawdopodobnie, nadal pozostanie największym beneficjentem środków europejskich, w szczególności w zakresie polityki spójności. Swoje niezadowolenie z propozycji Komisji Europejskiej zdążyli już jednak wyrazić krajowi politycy. Ocenili ją jako niesatysfakcjonującą, niespełniającą naszych ambicjom. UE potrzebuje bardzo dobrze wyważonego porozumienia w zakresie podziału budżetu unijnego – mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział natomiast, że negocjacje są trudne, ale stronie polskiej udało się przeforsować kilka ważnych elementów”. Jako przykład podał m.in. możliwość finansowania z unijnych środków infrastruktury gazowej, budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, drogi Via Carpatia czy poprawy bezpieczeństwa portów lotniczych. Zaznaczył jednak, że projekt nowej perspektywy prawdopodobnie nie ulegnie już wielkim zmianom.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Posiadamy doświadczenie także na styku biznesu z rolnictwem  Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Tagi: , , , ,