Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Po raz kolejny pojawia się temat cen energii z OZE

 Tym razem portal biogazownierolnicze.pl zamieścił artykuł o spadku cen energii w wyniku produkcji ze źródeł OZE.

cytuję:

„Międzynarodowa Agencja Energetyczna dostrzega problem zbyt dużego obniżania hurtowych cen energii, wywołany rozwojem energetyki odnawialnej i szuka jego rozwiązania (…).

Ceny energii z OZE

Coraz częściej rozważanym rozwiązaniem, jest wprowadzenie tzw. rynku mocy. Miałby on polegać na tym, że kupując energię na rynku hurtowym należałoby zabezpieczyć jednocześnie odpowiednią ilość mocy w stabilnych źródłach. Na takim rozwiązaniu korzystałyby przede wszystkim elektrownie jądrowe i węglowe.”

Co ciekawe, w Polsce wciąż spotykamy się z opiniami, że rozwój energetyki odnawialnej spowoduje wzrost cen energii. Będzie tak, jeżeli pozwolimy na dublowanie systemów wytwórczych zamiast wspierać rozwój systemów gromadzenia energii.

Jak widać lobby wytwórców konwencjonalnych naciska na rozwiązania niekorzystne dla klientów. Politycy są skłonni ratować elektrownie, które de facto byłyby zbędne, gdyby w sposób odpowiedni magazynować czystą energię. Pisałem już na ten temat w poprzednim wpisie dotyczącym OZE i gromadzenia energii w elektrowniach szczytowo – pompowych.

Z pewnością nie da się do końca wyeliminować elektrowni cieplnych, niemniej stabilna rezerwa mocy może być także oparta o odnawialne źródła energii w postaci biomasy czy biogazu.

  doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o. Zapytaj o ofertę na opracowanie profesjonalnego Biznes Planu na farmę fotowoltaiczną. tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl www.resulto.pl

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Ekonomia na co dzień, OZE dnia 17.01.2013 o godz. 15:26
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*