Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Polska 10 lat w UE – inwestycje z dotacji unijnych

Plebiscyt „Ale się zmieniło” rozstrzygnięty.

Wybrano najciekawsze przedsięwzięcia zrealizowane w ostatnich 10 latach dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Internauci i telewidzowie oddawali swoje głosy na 80 różnych projektów z całej Polski (po 5 z każdego województwa).

Inwestycje w Polsce z dotacji unijnych

Oddano prawie 24 tysiące głosów. Najwięcej głosów otrzymało Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich, a inwestycje z województwa świętokrzyskiego zebrały razem największą liczbę głosów. Na drugim miejscu uplasowała się inwestycja z Zamościa – rewitalizacja Starego Miasta, a na trzecim Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Województwa, z których inwestycje uzyskały najwięcej głosów internautów:

  • świętokrzyskie,
  • lubelskie,
  • łódzkie.

Mimo iż województwo dolnośląskie nie zostało docenione w głosowaniu, wcześniej wyróżnione i wybrane do konkursu zostały następujące inwestycje z Dolnego Śląska:

  • Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S8.
  • Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej.
  • Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach.
  • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań.
  • Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej o nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektu unijnego.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,