Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczka dla firm Jeremie – kolejne umowy na Dolnym Śląsku

Dwie nowe umowy w ramach JEREMIE na Dolnym Śląsku zostały podpisane. Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to właśnie z nim Pośrednicy Finansowi podpisali umowy. Umowy te są kolejnymi, zawartymi w ramach rozstrzygniętego w 2014 roku konkursu 2.6/2014/DFP na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna. Łączna kwota wsparcia przekazana pośrednikom w ramach wszystkich Umów Operacyjnych w konkursie, to 85,01 mln zł.

.

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj więcej o nowych pożyczkach – post JEREMIE i nowe JEREMIE na lata 2016, 2017 i kolejne.

 

Najnowsze umowy w ramach JEREMIE, to umowy podpisane z:

  • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – 5,01 mln zł – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jest nowym, 20-tym Pośrednikiem Finansowym, z którym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego będzie realizował Inicjatywę JEREMIE. DAWG jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa.

 

  • Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Pożyczki Sp. z o.o. – 14,00 mln zł – dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki Sp. z o.o. jest to druga umowa zawarta w ramach JEREMIE. Wartość poprzedniej umowy wynosiła około 15 mln zł i została już rozdysponowana na prawie 100 pożyczek dla MSP.

 

Obecnie 20 pośredników finansowych jest zaangażowanych w inicjatywę Jeremie na Dolnym Śląsku – zarówno fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe oraz banki i inne instytucje finansowe. Łączna suma wszystkich umów z pośrednikami, to ponad 560 mln zł, z której większość (525 mln zł) została wykorzystana i wsparła rozwój działalności 3 829 przedsiębiorstw MSP z Dolnego Śląska.

 

Czytaj więcej o pożyczkach dla firm JEREMIE.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,