Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pożyczka dla firm Jeremie – kolejne umowy na Dolnym Śląsku

Dwie nowe umowy w ramach JEREMIE na Dolnym Śląsku zostały podpisane. Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to właśnie z nim Pośrednicy Finansowi podpisali umowy. Umowy te są kolejnymi, zawartymi w ramach rozstrzygniętego w 2014 roku konkursu 2.6/2014/DFP na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna. Łączna kwota wsparcia przekazana pośrednikom w ramach wszystkich Umów Operacyjnych w konkursie, to 85,01 mln zł.

.

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj więcej o nowych pożyczkach – post JEREMIE i nowe JEREMIE na lata 2016, 2017 i kolejne.

 

Najnowsze umowy w ramach JEREMIE, to umowy podpisane z:

  • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. – 5,01 mln zł – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jest nowym, 20-tym Pośrednikiem Finansowym, z którym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego będzie realizował Inicjatywę JEREMIE. DAWG jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa.

 

  • Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Pożyczki Sp. z o.o. – 14,00 mln zł – dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki Sp. z o.o. jest to druga umowa zawarta w ramach JEREMIE. Wartość poprzedniej umowy wynosiła około 15 mln zł i została już rozdysponowana na prawie 100 pożyczek dla MSP.

 

Obecnie 20 pośredników finansowych jest zaangażowanych w inicjatywę Jeremie na Dolnym Śląsku – zarówno fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe oraz banki i inne instytucje finansowe. Łączna suma wszystkich umów z pośrednikami, to ponad 560 mln zł, z której większość (525 mln zł) została wykorzystana i wsparła rozwój działalności 3 829 przedsiębiorstw MSP z Dolnego Śląska.

 

Czytaj więcej o pożyczkach dla firm JEREMIE.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 8.08.2014 o godz. 11:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*