Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pożyczka dla firm – Jeremie w 2016 roku na Dolnym Śląsku

W marcu 2015 roku podpisano pięć umów w ramach JEREMIE na Dolnym Śląsku. 

 

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to właśnie z nim Pośrednicy Finansowi podpisali umowy. Umowy te są pierwszymi umowami, zawartymi w ramach konkursu nr 2.7/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka Globalna. Łączna kwota wsparcia przekazana pośrednikom w ramach wszystkich pięciu, nowych umów, to 27 mln zł.

 

Czytaj więcej o nowych pożyczkach – post JEREMIE i nowe JEREMIE na lata 2016, 2017 i kolejne.

.

Najnowsze umowy Jeremie, to umowy podpisane z:

  • Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.  – 4,00 mln zł – dla „AGROREG” S.A. jest to czwarta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 48,00 mln zł
  • Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – 6,00 mln zł – dla „ARLEG” S.A. jest to trzecia umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 20,00 mln zł
  • Funduszem Regionu Wałbrzyskiego – 6,00 mln zł – dla „Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” S.A. jest to szósta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 95,00 mln zł
  • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. – 6,00 mln zł – dla „Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. jest to trzecia umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 35,10 mln zł
  • Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych – 5,00 mln zł – dla „Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych” jest to szósta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 20,50 mln zł

 

Czytaj więcej o zmianach w przyznawaniu dotacji i o dofinansowaniu unijnym w latach 2014-2020.

 

Obecnie 20 pośredników finansowych jest zaangażowanych w inicjatywę Jeremie na Dolnym Śląsku – zarówno fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe oraz banki i inne instytucje finansowe. Łączna suma wszystkich umów z pośrednikami, to ponad 615 mln zł, z której większość (525 mln zł) została wykorzystana i wsparła rozwój działalności 3 829 przedsiębiorstw MSP z Dolnego Śląska.

 

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

Jak przygotować się do pozyskania dofinansowania? Jak pozyskać fundusze unijne?

Ważne, aby mali i średni przedsiębiorcy już przygotowywali projekty od strony formalno – prawnej (tj. projekty techniczne, pozwolenia na budowę, Biznes Plany, umowy o współpracy z jednostkami naukowymi, badawczymi itp.), ponieważ po ogłoszeniu naboru zwykle nie ma dość czasu, aby skompletować wymagane dokumenty. Prace przygotowawcze należy konsultować z ekspertami Resulto – pomagamy przygotować się do ubiegania o środki unijne – audyt możliwości dotacyjnych.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,