Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pożyczka dla firm – Jeremie w 2016 roku na Dolnym Śląsku

coin-towers-1155329-m

W marcu 2015 roku podpisano pięć umów w ramach JEREMIE na Dolnym Śląsku. 

 

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to właśnie z nim Pośrednicy Finansowi podpisali umowy. Umowy te są pierwszymi umowami, zawartymi w ramach konkursu nr 2.7/2014/DFP na produkt finansowy Pożyczka Globalna. Łączna kwota wsparcia przekazana pośrednikom w ramach wszystkich pięciu, nowych umów, to 27 mln zł.

 

Czytaj więcej o nowych pożyczkach – post JEREMIE i nowe JEREMIE na lata 2016, 2017 i kolejne.

.

Najnowsze umowy Jeremie, to umowy podpisane z:

  • Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.  – 4,00 mln zł – dla „AGROREG” S.A. jest to czwarta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 48,00 mln zł
  • Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – 6,00 mln zł – dla „ARLEG” S.A. jest to trzecia umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 20,00 mln zł
  • Funduszem Regionu Wałbrzyskiego – 6,00 mln zł – dla „Funduszu Regionu Wałbrzyskiego” S.A. jest to szósta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 95,00 mln zł
  • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. – 6,00 mln zł – dla „Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. jest to trzecia umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 35,10 mln zł
  • Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych – 5,00 mln zł – dla „Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych” jest to szósta umowa zawarta w ramach JEREMIE, wartość dotychczas zawartych umów, to 20,50 mln zł

 

Czytaj więcej o zmianach w przyznawaniu dotacji i o dofinansowaniu unijnym w latach 2014-2020.

 

Obecnie 20 pośredników finansowych jest zaangażowanych w inicjatywę Jeremie na Dolnym Śląsku – zarówno fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe oraz banki i inne instytucje finansowe. Łączna suma wszystkich umów z pośrednikami, to ponad 615 mln zł, z której większość (525 mln zł) została wykorzystana i wsparła rozwój działalności 3 829 przedsiębiorstw MSP z Dolnego Śląska.

 

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

Jak przygotować się do pozyskania dofinansowania? Jak pozyskać fundusze unijne?

Ważne, aby mali i średni przedsiębiorcy już przygotowywali projekty od strony formalno – prawnej (tj. projekty techniczne, pozwolenia na budowę, Biznes Plany, umowy o współpracy z jednostkami naukowymi, badawczymi itp.), ponieważ po ogłoszeniu naboru zwykle nie ma dość czasu, aby skompletować wymagane dokumenty. Prace przygotowawcze należy konsultować z ekspertami Resulto – pomagamy przygotować się do ubiegania o środki unijne – audyt możliwości dotacyjnych.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 3.04.2015 o godz. 13:15
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Pożyczka dla firm – Jeremie w 2016 roku na Dolnym Śląsku

Skomentuj

*