Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pożyczka dla firm – na start

W ostatnim artykule pisaliśmy o możliwości pozyskania finansowania z funduszu JEREMIE, wspierającego sektor MSP i przyszłe mikro i małe przedsiębiorstwa. Jeremie wspiera te podmioty, które z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymałyby kapitału z banku na zasadach rynkowych. W takim wypadku preferencyjne finansowanie Jeremie jest idealnym rozwiązaniem dla obecnych i przyszłych firm z sektora MSP.

Niniejszy artykuł będzie traktował o pożyczkach z „Funduszu Pożyczkowego EFS” dla osób, które zamierzają założyć firmę, w szczególności studentów, doktorantów i naukowców. Pożyczki te są przeznaczone dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Dla kogo pożyczka z Funduszu Pożyczkowego EFS?

 • osoby zamieszkałe na terenie Dolnego Śląska,
 • osoby, które  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie miały zarejestrowanej firmy,
 • priorytetowo traktowani będą studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi.

Na jaki cel?

Dowolny, jednoznacznie określony cel gospodarczy, np.:

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych czy usługowych,
 • zakup środków trwałych (sprzętu, wyposażenia, maszyn),
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa, w tym  zakup środków obrotowych.

Z finansowania wyłączone jest:

 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz cele konsumpcyjne,
 • pożyczka z nie może również zostać przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych lub zobowiązań publiczno–prawnych.

630x200-baner-resulto_2

Warunki finansowe

 • pożyczka – do 50 tys. złotych,
 • okres spłaty – do 60 miesięcy,
 • karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
 • wysokość oprocentowania – od 2,5%,
 • wkład własny – nie jest wymagany,
 • dodatkowe opłaty i prowizje – brak.

Procedura przyznawania pożyczki

 1. Wizyta Klienta – informacje o projekcie.
 2. Przyjęcie i weryfikacja formularza rekrutacyjnego.
 3. Spotkanie z Doradcą Zawodowym.
 4. Konsultacja Doradcy z Komisją Rekrutacyjną – zakwalifikowanie do projektu ( min. 30 pkt na 50 pkt).
 5. Doradztwo i szkolenia dla Klienta.
 6. Złożenie wniosku o pożyczkę.
 7. Weryfikacja formalna wniosku.
 8. Analiza wniosku i wizyta u Wnioskodawcy.
 9. Ocena merytoryczna wniosku.
 10. Decyzja Zarządu o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu pożyczki.
 11. Rejestracja działalności i dostarczenie wymaganych załączników do wniosku.
 12. Podpisanie umowy o preferencyjną pożyczkę.
 13. Wypłata pożyczki.
 14. Monitorowanie pożyczki i rozliczanie rzeczowe.
 15. Monitorowanie spłaty pożyczki i rozliczenie finansowe.

Informacje na temat warunków przystąpienia do projektu oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się m. in. na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Żródło:dawg.pl

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Źródła finansowania dnia 24.06.2014 o godz. 10:17
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*