Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw – woj. śląskie

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach oferuje firmom możliwość skorzystania z pożyczek na okres do 4 lat z możliwością karencji w spłatach kapitału, o oprocentowaniu od 0,3 do 0,6 stopy kredytu lombardowego w skali roku, w zależności od okresu pożyczkowego.

Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw w województwie śląskim

System Funduszy Pożyczkowych ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości regionu śląskiego. Środki z tych funduszy są przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności, przyczyniających się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności, wzmocnienia potencjału sektora MŚP oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dostępny jest również Fundusz Pożyczkowy na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy. Pożyczki z tego funduszu są przeznaczone na finansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarze województwa śląskiego. Mogą one zostać wykorzystane na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, zakup nieruchomości, nakłady na prowadzone inwestycje budowlane. Pożyczki te mają cechy podobne do finansowania udzielanego przez banki komercyjne na warunkach rynkowych.

Cechy opisywanych pożyczek są następujące:
• maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00 zł
• maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy
• karencja:
o w spłacie kapitału – maks. 9 miesięcy
o w spłacie odsetek – maks. 3 miesiące
• prowizja i oprocentowanie pożyczki (w tabeli poniżej)

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 10.12.2013 o godz. 16:27
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*