Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Pozytywna Energia na Dolnym Śląsku – bezpłatne doradztwo


Zaprzyjaźniona firma oferuje BEZPŁATNE szkolenia i doradztwo: Pozytywna Energia na Dolnym Śląsku – bezpłatne doradztwo w zakresie zmniejszenia kosztów zużycia energii (audyty energetyczne).

Bezpłatne szkolenia i doradztwo: Pozytywna Energia na Dolnym Śląsku

Średnio 120 godzin pracy audytorów m.in. pomiary kamerą termowizyjną, skutkującej kompleksowym opracowaniem (studium) wskazującym rozmaite rozwiązania techniczne i finansowe pod kątem ograniczenia energochłonności.

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane projektem, nasz przedstawiciel może osobiście przedstawić szczegóły propozycji. Poniżej są dane kontaktowe do biura projektu we Wrocławiu:

Biuro projektu: ul. Robotnicza 72 F, lok. 209-210, 53-607 Wrocław

tel./fax: 71 / 788 54 49,

e-mail: k.kleczek@katana-konsulting.pl

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: ,