Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Preferencyjne pożyczki dla firm MSP – pożyczka post JEREMIE i nowe JEREMIE na Dolnym Sląsku – Dolnośląski Fundusz Rozwoju

W poprzedniej perspektywie unijnej (2007-2013) bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się preferencyjne pożyczki dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Były one udzielane w ramach funduszu JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw). Fundusz miał na celu ułatwienie dostępu do finansowania dla firm. Oferował dedykowane instrumenty zwrotne (niskooprocentowane kredyty, pożyczki oraz poręczenia) oraz instrumenty kapitałowe. Środki w ramach JEREMIE się skończyły, ale JEREMIE jest mechanizmem odnawialnym – raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane  z tego względu przedsiębiorcom zostaną zaoferowane kolejne środki w latach 2016, 2017 – 2020.

 .

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

btn_wyslij_zapytanie

.

Nowe JEREMIE na Dolnym Śląsku

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj o funduszu Jeremie w latach poprzednich

 

Jak pieniądze trafiają do MŚP?

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska dla działań związanych ze wsparciem finansowym dla firm z sektora MSP powołał Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – spółkę samorządową będącą w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego. Ustalono również, że w latach 2016-2020 dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 1 mld zł finansowania preferencyjnego (450 mln zł ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzedniej perspektywie oraz 530 mln zł z nowej puli).

 

Środki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju będą dostępne za pośrednictwem wybranych Pośredników Finansowych.

 

Cele Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, to przede wszystkim:

 

 • likwidowanie barier w dostępie do finansowania
 • wzrost konkurencyjności firm z Dolnego Śląska
 • stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach

 .

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa powstała dla przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym nie uzyskałyby finansowania, bądź miałyby trudności z jego uzyskaniem. Przede wszystkim dla:

 

 • rozpoczynających działalność
 • nieposiadających historii kredytowej
 • nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełnić warunki:

 

 • należy do sektora MSP
  • od 1 do 250 pracowników
  • obrót roczny w wysokości do 50 mln EUR
  • suma bilansowa do 43 mln EUR
 • działa na terenie Dolnego Śląska
  • miejsce rejestracji
  • oddział
 • brak obowiązku zwrotu jakichkolwiek dotacji
 • brak figurowania w rejestrze m.in.:
  • dłużników
  • BIG
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych
 • brak pzoostawania w toku likwidacji, czy postępowania upadłościowego
 • brak  prawomocnego wyorku za przestępstwo
 • brak toczonych postępowań spowodowanych niewypłacalnością
 • nie pozostawanie w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. Komunikatu Komisji
 • brak wykluczenia z pozyskania pomocy decyzją Komisji Europejskiej.

 .

Gdzie pozyskać preferencyjne pożyczki dla MSP?

 

Obecnie z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju współpracuje 7 pośredników finansowych:

 

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (Wałbrzych) – umowa została podpisana, dostępne środki 16 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Wrocław, Jelenia Góra) – umowa została podpisana, dostępne środki 14 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sa (Jelenia Góra) – umowa została podpisana, dostępne środki 12 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (Wrocław) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg Sa (Legnica) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg Sa (Nowa Ruda) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (Świdnica) – umowa została podpisana, dostępne środki 5 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne

 

Są to środki w ramach post JEREMIE – czyli pochodzące ze spłat poprzednio udzielonych pożyczek.

 

W ramach nowej puli – nowe JEREMIE – będzie przeprowadzony oddzielny nabór na instytucje pośredniczace. Niewykluczone, że będą to te same instytucje co obecnie oraz zupełnie nowe podmioty.

 .

Warunki finansowania

 • rodzaj pożyczki
  • pożyczka do 250 tys. zł – dla działalności produkcyjnej – wydatki związane z produkcją: materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, usługi, koszty pracy, inne
  • pożyczka do 100 tys. zł – pozostałe branże – bieżące wydatki
  • pożyczki  nie można przeznaczyć na cele nie związane bezpośrednio z działalnością i na spłatę zobowiązań publiczno – prawnych
 • okres spłaty
  • 12 miesięcy
  • pożyczki powyżej 100 tys. – możliwość wydłużenia do 24 miesięcy
 • karencja
  • do 11 miesięcy
 • oprocentowanie
  • pożyczki do 100 tys. zł – od 3,03%
  • pożyczki do 250 tys. zł – od 2,83%
  • pożyczki dla podmiotów rozpoczynających działalność lub działających do 12 miesięcy
   • od 6,03% (pożyczka do 100 tys. zł)
   • od 5,83% (pożyczka do 250 tys. zł)
 • prowizja
  • pożyczka do 100 tys. zł – 3%
  • pożyczka do 250 tys. zł – 2%
  • brak innych dodatkowych kosztów
 • rozliczania pożyczki
  • do kwoty 100 tys. zł – oświadczenie pożyczkobiorcy
  • do kwoty 250 tys. zł – faktury zakupu i innych dokumentów księgowych
 • zabezpieczenie
  • 100% wartości finsnowania
  • weksel in blanco oraz (do wyboru)
   • poręczenie wekslowe
   • przewłaszczenie środków trwałych z cesją praw z polisy
   • hipoteka
   • inne

Korzyści dla przedsiębiorców

 • korzystniejsze, niż rynkowe,  warunki finansowania przedsiębiorstw MSP
 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego
 • elastyczność

Procedura przyznawania finansowania

 • napisanie wniosku z pomocą specjalistówdo 10 dni
 • rozpatrywanie wniosku przez instytucję finansującą – do 30 dni

Terminy

 • kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE
 • dodatkowo będą również pożyczki z nowej puli środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj więcej o nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektów unijnych.

Najważniejsze informacje o dotacjach w 2016 roku i latach następnych – poradnik.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Źródła finansowania dnia 27.07.2016 o godz. 11:56
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*