Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Preferencyjne pożyczki dla firm MSP – pożyczka post JEREMIE i nowe JEREMIE na Dolnym Sląsku – Dolnośląski Fundusz Rozwoju

W poprzedniej perspektywie unijnej (2007-2013) bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się preferencyjne pożyczki dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Były one udzielane w ramach funduszu JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw). Fundusz miał na celu ułatwienie dostępu do finansowania dla firm. Oferował dedykowane instrumenty zwrotne (niskooprocentowane kredyty, pożyczki oraz poręczenia) oraz instrumenty kapitałowe. Środki w ramach JEREMIE się skończyły, ale JEREMIE jest mechanizmem odnawialnym – raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane  z tego względu przedsiębiorcom zostaną zaoferowane kolejne środki w latach 2016, 2017 – 2020.

 .

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Nowe JEREMIE na Dolnym Śląsku

Kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE. Dodatkowo będą również nowe pule środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj o funduszu Jeremie w latach poprzednich

 

Jak pieniądze trafiają do MŚP?

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska dla działań związanych ze wsparciem finansowym dla firm z sektora MSP powołał Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – spółkę samorządową będącą w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego. Ustalono również, że w latach 2016-2020 dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 1 mld zł finansowania preferencyjnego (450 mln zł ze spłaty pożyczek udzielonych w poprzedniej perspektywie oraz 530 mln zł z nowej puli).

 

Środki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju będą dostępne za pośrednictwem wybranych Pośredników Finansowych.

 

Cele Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, to przede wszystkim:

 

 • likwidowanie barier w dostępie do finansowania
 • wzrost konkurencyjności firm z Dolnego Śląska
 • stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim.

.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach

 .

Dla kogo wsparcie?

Inicjatywa powstała dla przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym nie uzyskałyby finansowania, bądź miałyby trudności z jego uzyskaniem. Przede wszystkim dla:

 

 • rozpoczynających działalność
 • nieposiadających historii kredytowej
 • nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

 

Dodatkowo przedsiębiorca musi spełnić warunki:

 

 • należy do sektora MSP
  • od 1 do 250 pracowników
  • obrót roczny w wysokości do 50 mln EUR
  • suma bilansowa do 43 mln EUR
 • działa na terenie Dolnego Śląska
  • miejsce rejestracji
  • oddział
 • brak obowiązku zwrotu jakichkolwiek dotacji
 • brak figurowania w rejestrze m.in.:
  • dłużników
  • BIG
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publiczno – prawnych
 • brak pzoostawania w toku likwidacji, czy postępowania upadłościowego
 • brak  prawomocnego wyorku za przestępstwo
 • brak toczonych postępowań spowodowanych niewypłacalnością
 • nie pozostawanie w trudnej sytuacji w rozumieniu sekcji 2.2. Komunikatu Komisji
 • brak wykluczenia z pozyskania pomocy decyzją Komisji Europejskiej.

 .

Gdzie pozyskać preferencyjne pożyczki dla MSP?

 

Obecnie z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju współpracuje 7 pośredników finansowych:

 

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (Wałbrzych) – umowa została podpisana, dostępne środki 16 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Wrocław, Jelenia Góra) – umowa została podpisana, dostępne środki 14 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sa (Jelenia Góra) – umowa została podpisana, dostępne środki 12 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (Wrocław) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg Sa (Legnica) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg Sa (Nowa Ruda) – umowa zostanie niedługo podpisana
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (Świdnica) – umowa została podpisana, dostępne środki 5 mln zł – pożyczki obrotowe i inwestycyjne

 

Są to środki w ramach post JEREMIE – czyli pochodzące ze spłat poprzednio udzielonych pożyczek.

 

W ramach nowej puli – nowe JEREMIE – będzie przeprowadzony oddzielny nabór na instytucje pośredniczace. Niewykluczone, że będą to te same instytucje co obecnie oraz zupełnie nowe podmioty.

 .

Warunki finansowania

 • rodzaj pożyczki
  • pożyczka do 250 tys. zł – dla działalności produkcyjnej – wydatki związane z produkcją: materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, usługi, koszty pracy, inne
  • pożyczka do 100 tys. zł – pozostałe branże – bieżące wydatki
  • pożyczki  nie można przeznaczyć na cele nie związane bezpośrednio z działalnością i na spłatę zobowiązań publiczno – prawnych
 • okres spłaty
  • 12 miesięcy
  • pożyczki powyżej 100 tys. – możliwość wydłużenia do 24 miesięcy
 • karencja
  • do 11 miesięcy
 • oprocentowanie
  • pożyczki do 100 tys. zł – od 3,03%
  • pożyczki do 250 tys. zł – od 2,83%
  • pożyczki dla podmiotów rozpoczynających działalność lub działających do 12 miesięcy
   • od 6,03% (pożyczka do 100 tys. zł)
   • od 5,83% (pożyczka do 250 tys. zł)
 • prowizja
  • pożyczka do 100 tys. zł – 3%
  • pożyczka do 250 tys. zł – 2%
  • brak innych dodatkowych kosztów
 • rozliczania pożyczki
  • do kwoty 100 tys. zł – oświadczenie pożyczkobiorcy
  • do kwoty 250 tys. zł – faktury zakupu i innych dokumentów księgowych
 • zabezpieczenie
  • 100% wartości finsnowania
  • weksel in blanco oraz (do wyboru)
   • poręczenie wekslowe
   • przewłaszczenie środków trwałych z cesją praw z polisy
   • hipoteka
   • inne

Korzyści dla przedsiębiorców

 • korzystniejsze, niż rynkowe,  warunki finansowania przedsiębiorstw MSP
 • zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego
 • elastyczność

Procedura przyznawania finansowania

 • napisanie wniosku z pomocą specjalistów – do 10 dni
 • rozpatrywanie wniosku przez instytucję finansującą – do 30 dni

Terminy

 • kolejne nabory są planowane w 2016 i 2017 roku ze środków ze spłaconych, udzielonych wcześniej pożyczek – będą to pożyczki post JEREMIE
 • dodatkowo będą również pożyczki z nowej puli środków w ramach tak zwanych pożyczek nowe JEREMIE – jednak tutaj będą najpierw wybierane instytucje pośredniczące.

 

Czytaj więcej o nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Czytaj więcej o rozliczaniu projektów unijnych.

Najważniejsze informacje o dotacjach w 2016 roku i latach następnych – poradnik.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,