Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Przedsiębiorco – znaj swoje prawa – przerzuć koszty windykacji na dłużnika

Przedsiębiorcy z sektora MSP często miewają problemy z płynnością, przez tak zwane zatory płatnicze. Wynikają one przede wszystkim z nieterminowego regulowania faktur przez kontrahentów.

Wielu przedsiębiorców nie jest na bieżąco ze zmianami w prawie, a szczególnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taka niewiedza pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Jakie są możliwości? Zapoznaj się z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Koszty za który okres można przerzucić na dłużnika?

Przedsiębiorcy nie są na bieżąco ze zmianami w prawie, a szczególnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taka niewiedza pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Niewielu przedsiębiorców wie, że za zapłatę wszystkich faktur z datą wystawienia po 28.04.2013 roku, można ubiegać się na koszt dłużnika.

Komentarz:

Radzimy zapoznać się z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i oszczędzać na kosztach windykacji.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, strategie, zarządzanie firmą, wnioski o dofinansowanie, audyty możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto_2

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień dnia 2.04.2015 o godz. 13:12
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*