Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Przygotowanie do rozmowy z doradcą dotacyjnym – co jest ważne?

dotacje Resulto

Resulto

W roku 2019 dotacje najłatwiej będzie pozyskać na:

– maszyny i urządzenia służące do wprowadzenia na rynek nowych/innowacyjnych produktów i usług,

– na prowadzenia badań przemysłowych i rozwojowych nad nowymi produktami i usługami,

– na urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jak przygotować się do rozmowy z doradcą dotacyjnym?

Czas to pieniądz. Cenna jest informacja precyzyjna i konkretna. Takiej chcemy udzielać i takiej szukamy.

W ocenie potencjału projektów dotacyjnych znaczenie mają zarówno cechy Wnioskodawcy jak i cechy Projektu. Poniżej zestaw kluczowych pytań (które zwykle kierujemy do przedsiębiorcy) niezbędnych do szybkiej oceny szans na pozyskanie dofinansowania w dwóch wersjach:

– dla projektów inwestycyjnych,

– dla projektów badawczych,

Dla projektów inwestycyjnych:

– na co konkretnie potrzebne są środki finansowe – co firma zamierza nabyć/realizować w ramach dofinansowania?

– jaka wartość inwestycji wchodzi w grę i jaka jest struktura budżetu planowanej inwestycji?

– jaki wkład własny (gotówkowy/kredytowy) osoba/firma zapewnia? (zwykle wymagane 35-55% na projekty inwestycyjne i 20-30% na projekty B&R),

– czy rozważana inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek jakiś nowy innowacyjny produkt/usługę lub proces produkcyjny? Jaki/jaką?

– dokładna lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo),

– liczba pracowników (obecna/prognozowana),

– wartość przychodów za ostatnie 12 miesięcy wnioskodawcy i podmiotów powiązanych (lub informacja o statusie MSP wg http://kwalifikator.een.org.pl/),

– czy chodzi o założenie przedsiębiorstwa czy rozwój działalności biznesowej?

– adres strony internetowej wnioskodawcy,

Dla projektów badawczych:

– cechy (skład) własnej kadry naukowej i technicznej wnioskodawcy,

– doświadczenia i sukcesy w projektach B&R wnioskodawcy i kadry własnej wnioskodawcy,

– sposób wykazania wkładu własnego na etapie aplikowania,

– jaka wartość inwestycji wchodzi w grę i jaka jest struktura budżetu planowanej inwestycji?

– czy rozważana inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek jakiś nowy innowacyjny produkt/usługę lub proces produkcyjny? Jaki/jaką?

– jakim zasobami technicznymi dysponował będzie wnioskodawca na etapie aplikowania,

– jaki okres czasu (i jakie są poszczególne etapy działań) jest wymagany aby doprowadzić do komercjalizacji produktu/usługi,

– liczba pracowników (obecna/prognozowana),

– wartość przychodów za ostatnie 12 miesięcy wnioskodawcy i podmiotów powiązanych (lub informacja o statusie MSP wg http://kwalifikator.een.org.pl/),

– adres strony internetowej wnioskodawcy,

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

dotacje na innowacje - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, OZE, Źródła finansowania dnia 28.11.2018 o godz. 18:07
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*