Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Przygotowanie do rozmowy z doradcą dotacyjnym – co jest ważne?

dotacje Resulto

Resulto

W roku 2019 dotacje najłatwiej będzie pozyskać na:

– maszyny i urządzenia służące do wprowadzenia na rynek nowych/innowacyjnych produktów i usług,

– na prowadzenia badań przemysłowych i rozwojowych nad nowymi produktami i usługami,

– na urządzenia do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Jak przygotować się do rozmowy z doradcą dotacyjnym?

Czas to pieniądz. Cenna jest informacja precyzyjna i konkretna. Takiej chcemy udzielać i takiej szukamy.

W ocenie potencjału projektów dotacyjnych znaczenie mają zarówno cechy Wnioskodawcy jak i cechy Projektu. Poniżej zestaw kluczowych pytań (które zwykle kierujemy do przedsiębiorcy) niezbędnych do szybkiej oceny szans na pozyskanie dofinansowania w dwóch wersjach:

– dla projektów inwestycyjnych,

– dla projektów badawczych,

Dla projektów inwestycyjnych:

– na co konkretnie potrzebne są środki finansowe – co firma zamierza nabyć/realizować w ramach dofinansowania?

– jaka wartość inwestycji wchodzi w grę i jaka jest struktura budżetu planowanej inwestycji?

– jaki wkład własny (gotówkowy/kredytowy) osoba/firma zapewnia? (zwykle wymagane 35-55% na projekty inwestycyjne i 20-30% na projekty B&R),

– czy rozważana inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek jakiś nowy innowacyjny produkt/usługę lub proces produkcyjny? Jaki/jaką?

– dokładna lokalizacja inwestycji (miejscowość, województwo),

– liczba pracowników (obecna/prognozowana),

– wartość przychodów za ostatnie 12 miesięcy wnioskodawcy i podmiotów powiązanych (lub informacja o statusie MSP wg https://kwalifikator.parp.gov.pl/,

– czy chodzi o założenie przedsiębiorstwa czy rozwój działalności biznesowej?

– adres strony internetowej wnioskodawcy,

Dla projektów badawczych:

– cechy (skład) własnej kadry naukowej i technicznej wnioskodawcy,

– doświadczenia i sukcesy w projektach B&R wnioskodawcy i kadry własnej wnioskodawcy,

– sposób wykazania wkładu własnego na etapie aplikowania,

– jaka wartość inwestycji wchodzi w grę i jaka jest struktura budżetu planowanej inwestycji?

– czy rozważana inwestycja pozwoli wprowadzić na rynek jakiś nowy innowacyjny produkt/usługę lub proces produkcyjny? Jaki/jaką?

– jakim zasobami technicznymi dysponował będzie wnioskodawca na etapie aplikowania,

– jaki okres czasu (i jakie są poszczególne etapy działań) jest wymagany aby doprowadzić do komercjalizacji produktu/usługi,

– liczba pracowników (obecna/prognozowana),

– wartość przychodów za ostatnie 12 miesięcy wnioskodawcy i podmiotów powiązanych (lub informacja o statusie MSP wg https://kwalifikator.parp.gov.pl/,

– adres strony internetowej wnioskodawcy,

 

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,