Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Regionalne Inteligentne Specjalizacje – dotacje unijne 2014-2020 – jakie są specjalizacje

Regionalne Inteligentne Specjalizacje zostały wybrane w każdym z województw. Jakie specjalizacje wybrano i w ogóle czym są te inteligentne specjalizacje? W ostatnim wpisie opisywaliśmy Krajowe Regionalne Specjalizacje. W Polsce przyjęto zasadę, że inteligentne specjalizacje zostaną określone zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, jednak należy podkreślić, iż prace nad ich zidentyfikowaniem były prowadzone niezależnie – krajowe inteligentne specjalizacje nie są nadrzędne względem specjalizacji określanych na poziomie regionalnym. Wpisanie się w inteligentną specjalizację daje duża szansę na otrzymanie dotacji w latach 2014-2020.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Zauważa się zbieżność wyłonionych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym, co świadczy o tym, że oba podejścia wskazały na rzeczywiste specjalizacje ukierunkowane na rozwój gospodarki całego kraju. Aby zapewnić właściwy rozwój poszczególnych regionów, a także całej gospodarki krajowej, konieczna jest wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i regionalnym, a także przeprowadzanie wspólnego procesu monitorowania i aktualizacji.

.

Czym są Regionalne Inteligentne Specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje – dziedziny życia gospodarki lub nauki stanowiące nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności.

 

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Jakie wybrano Regionalne Inteligentne specjalizacje?

 

Każde z województw wybrało swoje własne specjalizacje. Wiąże się to z indywidualnością regionów. Wybrano te, które są dla danego obszaru najbardziej dopasowane i które mają największy potencjał rozwoju.

 

– Dolnośląskie

 • przemysł chemiczny, farmaceutyczny, ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), mobilna przestrzenność – motoryzacja i transport, produkcja maszyn, urządzeń i obróbka materiałów, surowce naturalne (przemysł wydobywczy) i wtórne, żywność wysokiej jakości oraz nauki medyczne, biologiczne, matematyczne, fizyczne, a także komunikacja:
 • zapoznaj się z inteligentnymi specjalizacjami dolnośląskiego

– Lubuskie

 • zielona gospodarka (technologie środowiskowe, usługi środowiskowe, biogospodarka, branże wspomagające), zdrowie i jakość (technologie medyczne, usługi medyczne, regionalne produkty, wyspecjalizowane formy turystyki, zdrowa żywność,  innowacyjny (nowoczesny) przemysł (tradycyjny) – przemysł metalowy, motoryzacyjny, meblarski, drzewny, papierniczy, wydobywczy), współpraca i kooperacja biznesowa – ICT (teleinformatyka), klastry, działalność B+R, usługi doradcze i konsultingowe:
 • zapoznaj się z inteligentnymi specjalizacjami lubuskiego

– Lubelskie

 • głównie biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna (w tym OZE)

– Łódzkie

 • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody oraz wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia, technologia informacyjno-komunikacyjna, ICT, multimedia, zdrowa żywność
 • zapoznaj się z inteligentnymi specjalizacjami łódzkiego

– Kujawsko – pomorskie

– Małopolskie

 • life science, multimedia, ICT (teleinformatyka), chemia, biogospodarka, energetyka – energia zrównoważona (w tym OZE), elektronika i przemysł maszynowy, przemysł kreatywny, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych:
 • zapoznaj się z inteligentnymi specjalizacjami małopolskiego

– Mazowieckie

 • bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, a także wysoka jakość życia,

– Opolskie

– Podkarpackie

 • lotnictwo i kosmonautyka, wysoka jakość życia, ICT (teleinformatyka), informacja i telekomunikacja (mobilność, klimat i energia, zrównoważona turystyka, zdrowe odżywianie, komunikacja)

– Podlaskie

 • przemysł zielony, biogospodarka, specjalizacja na rynku wschodnim – brama  na Wschód,

– Pomorskie

 • technologia informacyjna i komunikacyjna, energetyka, logistyka, inżynieria wodna i lądowa, turystyka, usługi biznesowe, branża farmaceutyczna i kosmetyczna, biotechnologia, przemysły kreatywne i technologia off-shore, zdrowa żywność, medycyna:
 • zapoznaj się z inteligentnymi specjalizacjami pomorskiego

– Śląskie

 • energetyka (w tym OZE), medycyna i turystyka zdrowotna, ICT (teleinformatyka), multimedia

– Świętokrzyskie

– Warmińsko-mazurskie

 • ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarstwo, żywność wysokiej jakości,

– Wielkopolskie

 • Biosurowce, Wnętrza przyszłości, Przemysł jutra – to obszary wynikające z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski i posiadające potencjał modernizacji i unowocześnienia dzięki stykowi ze specjalizacją naukową regionu,
 • Rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne, Nowoczesne technologie medyczne, ICT, multimedia, produkcja żywności,

– Zachodniopomorskie

 

Proces monitorowania i aktualizacji na poziomie krajowym i regionalnym będzie ściśle ze sobą powiązany, a wsparcie finansowe ze środków unijnych na szczeblu krajowym i regionalnym będzie się wzajemnie uzupełniało.

 

Czytaj więcej o innowacyjności polskiej gospodarki.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,